Siza: Innoveren mét mensen

Jorrit Ebben, Siza

16-05-2019 | door: Marco van der Hoeven

Siza: Innoveren mét mensen

Om daadwerkelijk te kunnen innoveren heeft zorgorganisatie Siza de volledige afdeling innovatie opgeheven. Want echte innovatie komt uit de mensen met diepgaande kennis van de praktijk. Wel hebben die mensen ondersteuning nodig op technisch gebied, onder meer met een platform dat veilig data transporteert en een eenduidige interface biedt voor hulpverleners. Daarin werkt Siza onder meer samen met VMware.

Siza is een zorgorganisatie in het oosten van Nederland voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Jorrit Ebben is daar Chief Strategy & Innovation Officer. Naast zijn activiteiten bij Siza is Ebben ook betrokken bij Academy Het Dorp. Dit is een aparte organisatie waar de ervaring en kennis die zijn opgedaan bij Siza, op het gebied van innovatie en digitalisering, breder kunnen worden gedeeld in de Nederlandse zorgsector. “Dat hebben we gedaan, omdat de zorg nog wel een zetje kan gebruiken in het inzetten van nieuwe technologie”, zegt Ebben.

Tot voor kort had hij de leiding over een volledige afdeling innovatie. “Maar die hebben we vorig jaar opgeheven”, zegt hij. “Dat is een bewuste keuze geweest. In de vijf jaar dat ik daar werk is de afdeling innovatie gegroeid tot tien mensen. Die hielden zich bezig met innovatie voor 2.200 medewerkers en 3500 cliënten, verdeeld over 130 verschillende locaties. Dat is een kenmerkende factor in de langdurige zorg.”

Complex

Die verdeling over een grote diversiteit aan locaties maakt het doorvoeren van veranderingen complex, legt hij uit. “Omdat we de innovaties bij de mensen wilde brengen zijn we medewerkers aan gaan nemen om ze ter plekke te bezoeken. Dat is steeds groter geworden en het heeft geleid tot meerdere ambassadeurs van innovatie op de locaties. Wat we echter zagen was dat de mensen ter plekke ondersteuning nodig hadden bij innovatie, en daarvoor in praktijk naar onze afdeling bleven kijken.”

Dat was uiteindelijk niet de meest ideale situatie, omdat in de perceptie van medewerkers innovatie toch iets was van één aparte afdeling: ‘Jullie zijn toch van de innovatie?’ kregen ze volgens Ebben bijvoorbeeld te horen. “Daardoor lag er uiteindelijk te weinig eigenaarschap op de locatie, terwijl ze het eigenlijk wel goed deden. Tegelijkertijd met een verandering in de IT-afdeling zijn we gaan kijken hoe dat beter kon.”

De IT-afdeling bij Siza werd de afdeling Informatie & Technologie. “Het gaat voor ons om die twee onderwerpen, zo sluit het beter aan bij de vernieuwing die plaatsvindt met informatie- en datastromen waar we mee te maken hebben. Het is een logisch vervolg dat dan ook de innovatie-afdeling stopt. Dan komen de mensen er achter dat ze het zelf kunnen. Wij krijgen dan vanuit informatie en technologie een faciliterende in plaats van een initiërende rol. Zo kom je bij ondersteuning van de processen.”

Ebben heeft daarmee een meer vrije rol gekregen in de organisatie, op een niveau waar hij het verschil kan maken, namelijk als adviseur van de Raad van Bestuur. “En dat is belangrijk, want innoveren in de zorg, om mensen die zorg nodig hebben beter te ondersteunen met nieuwe technologie, is hard nodig.”

Visie

De strategische visie op innovatie stoelt op drie pijlers: voegt het waarde toe voor de patiënt, de ‘gebruiker’ dus; voegt het waarde toe voor die andere gebruiker, de zorgverlener; en natuurlijk, werkt het technisch feilloos. “We zien veel bedrijven die met de beste intenties technologie produceren die vanuit medisch oogpunt niet volwaardig is. Dat kun je niet zomaar gaan inzetten in de zorg.”

“Het is zaak het kaf van het koren te scheiden en daarom is testen belangrijk. Zelf ben ik apotheker van huis uit en bij het ontwikkelen van medicijnen komt er pas iets op de markt als het uitgebreid getest is, in klinische testen. Maar bij technologie kun je nu iets ontwikkelen en het morgen op de markt zetten.?

Wetgeving

“Om die technologie in de medische wereld in te zetten wordt nu Europese wetgeving ontwikkeld, namelijk de Medical Device Regulation. Daarin wordt stringent gelet op de technologische waarde. Want als je bijvoorbeeld nu een pacemaker krijgt weet je zeker dat hij goed ontwikkeld is, en goed is getest. Maar er zijn ook patches beschikbaar die je hartritme meten, en zorgverleners kunnen die kopen en gebruiken, echter zonder dat ze weten hoe goed die werken. “

“Het is prachtig wat er kan met technologie, maar ik wil wel weten wat goed werkt. We hebben bijvoorbeeld zelf valdetectie-apparatuur getest, en een aantal geven te veel false positives of false negatives. Dat wil je beiden niet, het moet betrouwbaar zijn. Dat is waar wetgeving bij kan helpen.”

Ontdekkingstocht

Fabrikanten erkennen dit ook steeds vaker. “Apple heeft bijvoorbeeld zelf gezegd dat de valdetectie meter in de laatste versie van hun Apple Watch nog niet voldoet. We hopen dat bedrijven steeds vaker gaan testen met organisaties als Siza, dus contact zoeken met de praktijk.”

“Bijvoorbeeld fysiotherapeuten en ergotherapeuten zouden niet naar mij moeten kijken voor innovatie, want zij zijn degenen die hun vak heel goed kennen. Wij helpen ze wel met de ontdekkingstocht naar wat zou kunnen helpen, maar wij kunnen het niet voor hen verzinnen. Daarnaast is de I&T-afdeling bezig met digitalisering, om ervoor te zorgen dat innovaties als robotica en AI op de infrastructuur passen. Anders heb je straks robots rondlopen die aan een LAN-draad vastzitten.”

Basis

Omdat die technische basis in orde moet zijn werkt Siza samen met verschillende IT-aanbieders die passen bij deze visie. “Al die mooie (op zichzelf staande) oplossingen moet je stapelen, zodat ze samen nog meer waarde hebben voor de gebruiker. Maar als je niet oppast hebben patiënten straks twintig verschillende apps per persoon, en hebben de zorgverleners die meerdere patiënten bedienen vele tientallen apps waarmee ze moeten werken.”

“Dat kun je niet meer managen. In de VS is het API-denken al wat verder dan hier, wat het gemakkelijker maakt om de technologie op een platform te laten landen. Je wilt dat combineren, en je wilt dat een aantal zaken, zoals dataveiligheid en gebruiksgemak, gegarandeerd zijn. We zijn dus op zoek gegaan naar partijen die dat mogelijk maken. Zo zijn we onder andere bij IoT Pulse van VMware uitgekomen. Dat is een wereldwijd bedrijf, ze kunnen uniformiteit waarborgen en, voor mij ook belangrijk, ze hebben geen data ownership-strategie. Ze transporteren alleen de data. We werken hierin samen met Salesforce, en daarvoor hoeven we niet ook de data bij hen op te slaan, zij leveren het eenduidige user dashboard. Onder meer met hen gaan we samenwerken om met IoT de zorg te innoveren.”

Terug naar nieuws overzicht