Toezichthouder ontvangt 20.000 privacyklachten sinds invoering AVG

25-05-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Toezichthouder ontvangt 20.000 privacyklachten sinds invoering AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 20.000 klachten over vermoedelijke privacyschendingen ontvangen. In 2018 ging het om 11.000 meldingen, terwijl in 2019 tot 1 mei al 9.000 klachten zijn binnengekomen.

Dit maakt de AP bekend bij de start van een nieuwe voorlichtingscampagne over de AVG. De campagne 'Wat betekent de privacywet voor jou?' is bedoeld om mkb'ers praktische hulp te bieden bij de naleving van de wet en mensen bewuster te maken van hun privacyrechten. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: "We begrijpen heel goed dat privacy niet de corebusiness is van iedere ondernemer. Dat zij tegen praktische vragen aanlopen. Daarom geven we met deze campagne informatie om naleving van de AVG wat makkelijker te maken."

Op de campagnewebsite hulpbijprivacy.nl gaat de toezichthouder de komende maanden over de AVG publiceren, waarbij telkens een ander onderdeel wordt behandeld. De eerste maand van de campagne staat in het teken van de vraag 'hoe faciliteer je als mkb-er de privacyrechten van je klanten?'. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de beveiliging van persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten, verwerking van gegevens van (zieke) werknemers en de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Meer datalekken gemeld

Als onderdeel van de start van deze campagne blikt de toezichthouder terug op één jaar AVG. De AP meldt dat niet alleen het aantal klachten over mogelijke privacyschendingen in 2019 zijn toegenomen, maar ook het aantal meldingen over datalekken. In 2018 ontving de toezichthouder in totaal bijna 21.000 datalekmeldingen, terwijl dit er in 2017 nog 10.009 waren. Op 1 mei 2019 stond de teller op bijna 8.000 meldingen. Ook het aantal wetten dat tot een verwerking van persoonsgegevens kan leiden en waarover de AP moet worden geraadpleegd is gestegen, van 28 in 2017 naar 82 in 2018.

De toezichthouder meldt tot slot diverse nieuwe taken en bevoegdheden te hebben gekregen, onder meer op het gebied van Europese samenwerking, voorlichting en bij de behandeling van klachten van burgers. De AP is hierdoor in omvang gegroeid.

Terug naar nieuws overzicht