lime yellow | ICT inkoop advies van start gegaan

27-05-2019 | door: Redactie

lime yellow | ICT inkoop advies van start gegaan

lime yellow | ICT inkoop advies is van start gegaan.  Raymon Busser, oprichter van lime yellow | ICT-inkoop advies, werkte meer dan 20 jaar voor diverse fabrikanten en leveranciers in commerciële rollen. In zijn laatste rol bij Managed Sourcing specialist Protinus IT ervaarde hij dat er ook bij binnen de private sector nog veel behoefte is aan onafhankelijke marktkennis. 

Busser: “Steeds vaker merkte ik dat door commerciële- en persoonlijke belangen, bij zowel klant als leverancier, veel verkeerd ging. Dat onnodig veel geld werd uitgegeven of verkeerde investeringen werden gedaan. Als onafhankelijke ICT-makelaar help ik organisaties nu met ICT inkopen waarbij ik ICT-er en inkopers aanvul met de noodzakelijke praktijkervaring, marktkennis en inzichten.”

ICT is volgens Busser voor veel organisaties een hoofdpijndossier. Projecten eindigen veelal in teleurstellingen en de uitgaven blijken altijd hoger dan vooraf werd bedacht. "De ICT-markt spreekt daarbij ook een specifiek jargon waardoor communicatie als lastig wordt ervaren. Dit is de perceptie bij vele organisaties."

Het ICT-aanbod is dan volgens Busser ook enorm groot zodat deze organisaties door de bomen het bos niet meer zien en leveranciers en vendors hebben zich daarnaast ook nog meer en meer gespecialiseerd waardoor dit bos nog ondoorgrondelijker lijkt te worden. "Waar moet een opdrachtgever aankloppen voor relevante kennis en onafhankelijk advies? ICT-ers en inkopers verstaat weliswaar hun vak, maar ICT inkopen blijkt toch vaak een vak apart. Een hele opgave om de juiste specialist te vinden en te selecteren. Marktkennis ontbreekt in veel gevallen waardoor niet de juiste vragen gesteld worden en echte onafhankelijke antwoorden blijken schaars. De ICT-markt zelf zit in transitie. Leveranciers en vendors kiezen steeds vaker een niche of verdieping, mede door voortschrijdende complexe technologie. Door dit specialisme dient er meer en meer samengewerkt te worden om de wens van de opdrachtgever in te kunnen vullen. De noodzaak van marktkennis bij de opdrachtgever is evident. Advisering en levering komen echter nog vaak uit één en dezelfde koker waarbij de commerciële belangen van de ICT-leverancier kunnen prevaleren boven klantbelang."

Wat koop je, waar betaal je voor? En hoe objectief is dit? In diverse sectoren zoals de financiële sector is de commerciële belangenverstrengeling tussen advies en levering ondertussen gereguleerd. "lime yellow | ICT inkoop advies is opgericht om hier een antwoord op te geven als een echte onafhankelijke ICT makelaar. lime yellow realiseert de ICT ambitie van haar opdrachtgever door specialistische leveranciers uit de markt te selecteren, door beschikbare kennis en kunde te verbinden en de commerciële angel eruit te trekken. We roepen ‘het nieuwe werken’ maar doen nog veelal zaken op de oude manier. Het is tijd voor een frisse kijk op ICT!", aldus Busser.

 

Terug naar nieuws overzicht