Minderheid laat PC beveiliging over aan AI

04-07-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Minderheid laat PC beveiliging over aan AI

In een online onderzoek onder meer dan 10.000 respondenten in EMEAi door Palo Alto Networks en YouGov in samenwerking met dr. Jessica Barker, deskundige op het gebied van de menselijke kanten van computerbeveiliging, zijn de meningen verzameld over nieuwe technologieën voor computerbeveiliging, zoals kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI), en manieren waarop deze technologieën ons digitale leven beschermen.

Net iets meer dan een kwart (26%) van de respondenten in EMEA laat hun computerbeveiliging liever beheren door AI dan door een mens. In Italië is het vertrouwen op AI het grootst (38%), terwijl in het VK slechts 21% van de respondenten de bescherming van hun digitale leven liever aan AI dan aan mensen overlaat. Nederland zit daar tussenin met 32%.

Uit het onderzoek komt naar voren dat degenen die meer openstaan voor AI-technologieën een positieve kijk hebben op de rol die computerbeveiliging in hun dagelijkse leven speelt. Bijna een derde (29%) van de online respondenten die hun computerbeveiliging liever aan AI overlaten, vindt dat computerbeveiligingscontroles een zeer positief effectiii hebben op hun algemene online ervaring, vergeleken met het gecombineerde gemiddelde van 20%.

Greg Day, VP en CSO EMEA bij Palo Alto Networks, geeft commentaar op de resultaten: “AI speelt al een essentiële rol in computerbeveiliging: het helpt lekken te detecteren en te voorkomen met nieuwe mogelijkheden die voor het menselijke brein eenvoudigweg niet haalbaar zijn. Daarom is het bemoedigend om te zien dat de kloof tussen door mensen en door AI-technologieën beheerde computerbeveiliging kleiner wordt en we hopen dat in de toekomst de positieve houding tegenover computerbeveiligingscontroles die samenhangt met een voorkeur voor AI-technologieën, door meer mensen wordt overgenomen. Mensen mijden bij voorkeur risico's, maar voor innovatie moet je nieuwe stappen zetten en velen zien verandering nog als risico. Wanneer we ervoor willen zorgen dat binnen het bedrijf best practices worden gebruikt, is verantwoordelijkheid nemen voor gegevensverlies en persoonlijke gegevens beveiligen de eerste stap. Daarbij is scholing essentieel om respondenten zich online veiliger te laten voelen.”

Het onderzoek legde ook gemengde gevoelens bloot over de vermeende veiligheid van het Internet of Things (IoT), zoals slimme apparaten en wearables: 38% van de respondenten in EMEA denkt dat deze apparaten veilig zijn, terwijl ongeveer evenveel respondenten (43%) het tegenovergestelde denken. Dit verschilde wel per regio: respondenten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hadden het meeste vertrouwen in de veiligheid van het IoT (71%) en ook in Nederland geloven ze in de veiligheid hiervan (51%), terwijl een groter deel van de respondenten in Duitsland (53%), Frankrijk (48%) en het VK (46%) juist denkt dat het IoT onveilig is.

Er komt steeds meer aandacht voor onderwerpen als gegevensbescherming en ethiek, en volgens dr. Jessica Barker is het niet verrassend dat mensen aarzelen om over te stappen op nieuwe technologieën zoals AI en IoT. Ze zegt: “Wanneer er nieuwe technologie wordt geïntroduceerd, zijn velen vaak terughoudend om die te omarmen, ook wanneer deze verandering hun leven kan verbeteren. Toen telefoons, treinen en televisies werden geïntroduceerd, was het grote publiek er ook huiverig voor. Veel mensen beseffen niet in hoeverre AI en machine learning er nu al voor zorgen dat we technologie kunnen gebruiken, onze gegevens beschermen en computeraanvallen voorkomen, grotendeels omdat de eindgebruiker daar vaak geen last van heeft. Daardoor zullen mensen soms aarzelen om AI te omarmen, terwijl ze niet beseffen dat AI al een positieve aanwezigheid in hun leven is. Het is interessant om te zien dat de meeste deelnemers IoT onveilig vinden, terwijl de meeste mensen wel denken dat technologie hen, in het algemeen, helpt online veiliger te zijn. Daar kun je uit opmaken dat de technologiesector de zorgen over beveiliging en privacy met betrekking tot IoT op zinvolle en transparante wijze moet aanpakken.”

Enkele andere belangrijke resultaten uit het online onderzoek:

Er is wel een generatiekloof wat betreft de voorkeur voor beheer van computerbeveiliging door AI, maar deze is niet zo extreem als verwacht: millennials vertonen slechts een marginale voorkeur (31%) vergeleken bij babyboomers (23%).iv

Het is een wereldwijde trend dat mensen op zichzelf vertrouwen voor computerbeveiliging, waarbij 54% van de respondenten aangeeft zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke gegevens als ze online zijn:
Het verschil tussen de jongere (18-24) en de oudere (55+) generatie is hier sterker: slechts 43% van de jongeren neemt verantwoordelijkheid voor hun eigen persoonlijke gegevens, tegenover 58% van de respondenten van 55 jaar en ouder.

Volgens een kwart (25%) van de respondenten moet computerbeveiliging een taak voor de handhavingsdiensten zijn en 28% vindt dat het een taak voor de overheid is.v

Het belang van computerbeveiliging dringt door: een meerderheid van de respondenten (44%) is het ermee eens dat technologieën voor computerbeveiliging hen in staat stellen zich minder zorgen te maken over verlies van persoonlijke gegevens, tegenover 14% die het daar niet mee eens is.

67% van de respondenten vindt dat ze al het mogelijke doen om het verlies van hun persoonlijke gegevens te voorkomen:
Dit loopt op naar 75% bij de respondenten van 55 jaar en ouder en daalt naar 59% voor de groep 25- tot 34-jarigen.
In de VAE en Frankrijk is 77% van de respondenten het eens met deze bewering, terwijl slechts 60% van de respondenten in Italië en Zweden het ermee eens is.

Dr. Barker voegt toe: “Vertrouwen is zo belangrijk in computerbeveiliging. Mensen willen actief betrokken zijn bij een betere bescherming van henzelf als ze online zijn, en ze staan open voor technologie die hen daarbij ondersteunt. Vervolgens nemen ze de opgedane kennis mee naar andere aspecten van hun leven, zoals, wat het belangrijkst is, de werkplek. Het is interessant om te zien dat oudere deelnemers zich meer verantwoordelijk voelen voor hun gegevens dan jongere deelnemers. Dit is te verklaren op basis van diverse factoren, onder meer dat de oudere generatie waarschijnlijk in hun werk al te maken heeft gehad met scholing en best practices voor computerbeveiliging, en mogelijk zijn ze hierdoor meer beveiligingsbewust geworden. Het kan ook zijn dat de jongere generatie beveiliging eerder ziet als een collectieve verantwoordelijkheid, als onderdeel van een cultuur die meer gericht is op delen.”

Greg Day concludeert: “Dit onderzoek levert een aantal belangrijke conclusies op voor bedrijven. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten rekening te houden met percepties van technologieën zoals AI en IoT, en om nieuwe bedreigingen gericht op de nieuwere netwerken van de toekomst voor te zijn. Er kunnen alleen betrouwbare mogelijkheden worden gecreëerd en onderhouden wanneer prioriteit wordt gegeven aan computerbeveiliging en gegevensbescherming, en er open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Door deze nieuwe technologieën op verantwoorde wijze toe te passen en ze op te nemen in ons dagelijkse leven, kunnen we een wereld creëren waarin elke dag veiliger is en betrouwbaarder dan de dag ervoor.”

Het onderzoek

Alle cijfers zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van YouGov Plc. Er deden in totaal 10.317 volwassenen aan het onderzoek mee, van wie 1.016 uit Nederland; 1.021 uit Italië; 1.005 van de VAE; 1.041 uit Frankrijk; 1.953 uit Zweden; 2.181 uit Duitsland; en 2.100 uit het VK. Het veldwerk vond plaats tussen 29 april en 16 mei 2019. De enquête werd online uitgevoerd. De cijfers zijn gewogen en zijn representatief voor alle volwassenen (ouder dan 18) in elk land.

Terug naar nieuws overzicht
Security