Nederlandse Digitaliseringsstrategie legt focus op AI, data, connectiviteit en weerbaarheid

11-07-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Nederlandse Digitaliseringsstrategie legt focus op AI, data, connectiviteit en weerbaarheid

Het Nederlandse kabinet zet de komende jaren in op onder meer kunstmatige intelligentie, het benutten van data voor maatschappelijke opgaven en economische groei en digitale inclusie en vaardigheden. Andere prioriteiten zijn de digitale overheid, connectiviteit en digitale weerbaarheid.

Dit blijkt uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. Het kabinet presenteerde vorig jaar de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Deze strategie vormt de basis voor en de start van een kabinetsbrede aanpak op het gebied van digitalisering. Om de strategie actueel te houden wordt de strategie jaarlijks herrijkt, waarvoor op 21 maart 2019 op de Conferentie Nederland Digitaal met wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is overlegd. De resultaten hiervan zijn verzameld in een voortgangsrapportage en
actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

De prioriteiten voor het komende jaar zijn:

Kunstmatige intelligentie

Nederland moet internationaal het verschil gaan maken en AI-oplossingen benutten voor maatschappelijke uitdagingen. Om dit mogelijk te maken kijkt het kabinet naar krachtenbundeling en wil het de ontwikkeling van AI versnellen.

Data benutten voor maatschappelijke opgaven en economische groei

Essentieel voor een succesvolle digitale transitie is volgens het kabinet de beschikbaarheid van data en de mogelijkheid die op een verantwoorde wijze te benutten. Naar verwachting zorgt de opkomst van AI voor een forse groei in de vraag naar data. Het kabinet wil de economische en maatschappelijke kansen van data optimaal en op een verantwoorde wijze benutten.

Digitale inclusie en vaardigheden

Om zeker te stellend at iedereen kan meekomen in de digitaliserende wereld, op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel zet het kabinet in op digitale inclusie en vaardigheden. Huidige banen en taken verdwijnen of veranderen naar verwachting, en er ontstaan mogelijkheden voor nieuw of beter werk. Het kabinet noemt het essentieel dat iedereen al vroeg de basis leert, mensen blijven leren en zich blijven ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken. Ook wil het kabinet kwetsbare groepen voldoende ondersteunen.

Digitale overheid

Het kabinet heeft in juli 2018 NL DIGIbeter gelanceerd, een agenda voor de Digitale overheid. Door op alle bestuurslagen en een groot aantal uitvoeringsorganisaties maatregelen te nemen moet de Nederlandse digitale overheid toegankelijker, begrijpelijker en persoonlijker worden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vergroten van de digitale vaardigheden van mensen, evenals hun begrip van kansen en risico's van digitalisering.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit richt de strategie zich op 5G. Deze technologie biedt mogelijkheden variërend van supersnel mobiel internet tot het Internet of Things en toepassingen als zelfrijdende voertuigen. De introductie van 5G en de verglazing van het buitengebied vergt grote investeringen door marktpartijen en een stevige inspanning van de overheid. Hoe beter we dat aanpakken, hoe sneller we de voordelen van goede digitale connectiviteit kunnen benutten, hoe beter dat is voor Nederlandse concurrentiepositie, stelt het rapport.

Digitale weerbaarheid

Tot slot wordt ingezet op digitale weerbaarheid; het kabinet wil dat Nederland digitaler veiliger wordt en dat burgers en bedrijven veilig en vertrouwd gebruik kunnen maken van digitale technologie en diensten. Uit dreigingsbeelden blijkt dat de kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toenemen. Zo ontwikkelen cyberdreigingen zich razendsnel, richten statelijke actoren zich steeds meer op digitale economische en politiek spionage en treffen zij voorbereidingen voor digitale sabotage. Het kabinet waarschuwt dat door de voortschrijdende digitalisering de balans tussen veiligheid, vrijheid en economische groei onder druk komt te staan.

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0 is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht
Security