Citrix blijft innoveren in complex applicatielandschap

Peter van Leest

16-07-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Citrix blijft innoveren in complex applicatielandschap

Innovatie kent vele facetten, en er zijn veel factoren die invloed hebben op de manier waarop bedrijven innoveren. Peter van Leest van Citrix ziet verschillende trends die grote invloed hebben op de vraag vanuit zijn klanten en daarmee ook op de manier waarop Citrix zelf in zijn aanbod innoveert.

Innovatie heeft voor Citrix een aantal kanten. “Wanneer we met klanten praten, zien we in toenemende mate dat zij bezig zijn met het ontwikkelen van een cloudstrategie”, zegt Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix. “Een ander belangrijk thema is dat klanten op zoek zijn naar oplossingen om de gebruikservaring van hun medewerkers te verbeteren. Daarbij gaat het natuurlijk om het verhogen van de productiviteit, maar ook om het reduceren van de complexiteit. Als mensen prettiger werken, gaan ze ook efficiënter werken.”

Tegelijkertijd constateert hij dat het applicatielandschap de afgelopen jaren fors is veranderd. “Organisaties worstelen vaak met de toenemende complexiteit van dat applicatielandschap. Dat willen ze terugdringen, op een veilige manier, parallel aan de eerder genoemde verschuiving naar de cloud en aan het verbeteren van de werkervaring.”

Slotgracht
De werknemers zelf spelen in die veranderingen ook een steeds grotere rol vanwege de ervaringen met technologie die zij in het dagelijks leven hebben. “Mensen zijn gewend aan het kiezen van tools en apps die ze prettig vinden. De tijd dat IT met een slotgracht eromheen bepaalde dat er toepassingen waren die medewerkers mochten gebruiken, ligt ver achter ons. De medewerkers van vandaag, zeker de jongere generatie medewerkers, willen zakelijk werken zoals ze dat privé ook gewend zijn met technologie.”

“Daar moeten organisaties een balans in zoeken, want het moet natuurlijk wel veilig zijn en ze willen de complexiteit terugdringen. Kortom, de verandering komt vanuit de eisen van de medewerkers en vanuit de verschuivingen aan de IT-kant bij bedrijven. Dus worden er allerlei tools ingezet door de IT-afdeling om allerlei deelgebieden te adresseren. Dat voegt complexiteit toe en het risico dat er iets misgaat, neemt toe. Daarnaast hebben zij te maken met allerlei bedrijven die deeloplossingen leveren.”

Speelveld
Dat is het bewegende speelveld waarop Citrix zich nu begeeft. “Dat heeft effect op onze oplossingen. Het gaat al lang niet meer alleen om applicatievirtualisatie, maar we bedienen het landschap over de volledige breedte, inclusief security en gebruikerservaring. De functionaliteiten die we bieden, zijn nu voor de hele organisatie relevant. Waar we vroeger vooral met de IT-afdeling aan tafel zaten, zijn we nu steeds vaker de gesprekspartner voor de CIO of de executive die verantwoordelijk is voor de oplossingen; steeds vaker iemand van de business kant.”

“De gebruikers willen dat het beter en gebruiksvriendelijker wordt, en dat is een zaak voor de business. Voor Citrix betekent dit dat de medewerkers het strategisch gesprek met de IT-eindverantwoordelijke moeten voeren. “Daar zijn we steeds meer aandacht aan gaan besteden. De uitdaging voor ons is vooral om voor het voetlicht te brengen wat we kunnen betekenen op strategisch niveau. De producten hebben we ervoor.”

Uitdagingen
De toegevoegde waarde van Citrix is volgens Van Leest de duidelijke visie op de transformatie in werken, nu en in de toekomst. “Wij kunnen de CIO helpen om zowel aan de IT-kant als de gebruikerskant zijn uitdagingen te adresseren.” Daar kan nog het een en ander in worden verbeterd volgens hem: “IT is nu vooral georganiseerd rond applicaties. Je geeft medewerkers applicaties waarbinnen ze moeten navigeren om hun werk te doen en ze moeten schakelen tussen die applicaties.”

“Ook dat is complex. Er zijn veel verschillende applicaties, die ook vaak nog elk een andere interface hebben. Die interface voor gebruikers is de afgelopen jaren steeds minder uniform geworden. We hebben onderzoek laten doen hiernaar, waaruit blijkt dat de efficiëntie van medewerkers negatief wordt beïnvloed door de tijd die zij kwijt zijn om binnen die applicaties te navigeren en data uit verschillende applicaties met elkaar te combineren. Dat is voor ons een belangrijk aandachtspunt, dus gaan we aan ons Workspace product intelligentie toevoegen in de vorm van een taak-georiënteerde interface. Daardoor hoeven medewerkers voor vaak repeterende taken niet meer door afzonderlijke applicaties te navigeren om daar handelingen uit te voeren. Dat is niet alleen efficiënter, maar leidt ook tot een hogere gebruikstevredenheid.”

Data
“We halen in die taakgerichte werkomgeving ook complexiteit weg bij het ophalen van de data die medewerkers nodig hebben. Want we zien steeds vaker dat die data op allerlei plekken staat opgeslagen: voor een deel in de cloud of verschillende cloudlocaties en voor een deel in het eigen datacenter. Daar leggen we een laag overheen waardoor de medewerker met single sign on bij de data kan. Bovendien is die workplace uniform, zodat medewerkers een herkenbare werkplek hebben op ieder device, of het nu een laptop of een smartphone is.”

Met analytics is daar security aan toegevoegd. “Daarmee kunnen we snel vaststellen of er dingen gebeuren die verdacht zijn. Wanneer bijvoorbeeld een medewerker in Parijs inlogt, en twintig minuten later in China, dan weet je dat er iets niet in orde is. Je kunt ook zien hoe werk van iemand zich verhoudt tot historisch gebruik en of er plotseling afwijkingen zijn. Dat gebeurt met machine learning en artificial intelligence. Dergelijke oplossingen kennen mensen traditioneel niet van ons, maar het is een belangrijk element binnen onze Workspace strategie.”

Multicloud
Aan de kant van de infrastructuur hanteert Citrix een multicloud-strategie, zodat klanten daadwerkelijk gebruik kunnen maken van iedere public cloud die zij willen, aanvullend op of naast on-prem. Omdat de oplossing cloudgebaseerd is, beschikt de gebruiker altijd over de laatste technologie, zodat de complexiteit bij Citrix ligt en niet bij het beheerteam van de organisatie. Dus met die combinatie van workspace, de taakgerelateerde omgeving en multicloud bieden we een oplossing voor de innovatievragen die we krijgen van veel organisaties.”

Terug naar nieuws overzicht
Cloud