Het effect van digitale transformatie voor de werkplek
26-07-2019
Deel dit artikel:

Het effect van digitale transformatie voor de werkplek

IT-managers zijn constant bezig om 'bij' te blijven in de digitale transformatie en zo aan de vraag van de business te voldoen. Het IT-landschap wordt steeds complexer en dat maakt het moeilijker om grip en controle te behouden. Voldoende grip en controle is echter belangrijk om de kwaliteit van IT te waarborgen. De ‘kwaliteit van IT’ bestaat uit verschillende aspecten, maar wordt grotendeels bepaald door de ervaring van de eindgebruiker op bijvoorbeeld een werkplek. Hoe zorgt het IT-management dat ze controle houden en de digitale ervaring kunnen optimaliseren?

Migreren: denkt u overal aan?

Met de digitale transformatie zien we dat het aantal migraties en implementaties van applicaties toeneemt. Office365 wordt geïmplementeerd of Microsoft Windows 7 wordt vervangen door versie 10. Bij het begeleiden van dit soort migraties wordt vaak één cruciaal onderdeel vergeten: de digitale werkplek. Er wordt niet genoeg gemonitord op het effect van migraties op stabiliteit en snelheid en daarmee de productiviteit van de gebruiker. Traagheid of instabiliteit wordt daar echter juist als eerste gevoeld. De kans dat de digitale ervaring hiermee in het geding komt is groot.

?De digitale werkplek is verbonden aan een IT-keten die – door alle nieuwe technologieën en hybride omgevingen – steeds complexer wordt. De keten bestaat uit verschillende onderdelen die beheerd worden door verschillende leveranciers. Zij voelen zich enkel verantwoordelijk voor dat wat zij leveren. Maar wie neemt de verantwoordelijkheid voor de digitale ervaring op de werkplek? Want die ervaring wordt bepaald door de gehele keten en niet door slechts één onderdeel. Het is daarom noodzakelijk om de regie over deze hele keten in handen van de eigen organisatie te houden. De IT-manager is hier de aangewezen persoon voor. Alle ketencomponenten worden objectief gemeten, zodat een goede digitale ervaring gewaarborgd kan worden.

Prestaties: houdt u het objectief?

Hoe houdt een IT-manager de regie? Dit begint met het objectiveren van prestaties. De individuele onderdelen worden vaak netjes door de leverancier gemeten, maar er wordt niet getoetst hoe de keten als geheel presteert, en dus wat de eindgebruiker ervaart. Het is daarom cruciaal om te objectiveren wat op de werkplek wordt ervaren. Met behulp van end-to-end monitoring kan alle data van de werkplekken worden verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Hiermee is er totaalinzicht in de keten en de digitale ervaring van eindgebruikers op hun werkplek. Dit betekent ook dat de invloed van de werkplek zelf op de eindgebruikerservaring zichtbaar wordt.

Bottleneck: waar vindt u het?

Om regie te houden over de eindgebruikerservaring moet de IT-manager verschillende vragen kunnen beantwoorden. Allereerst: wat ervaart de eindgebruiker? Vervolgens moet gekeken worden naar hoe deze ervaring is opgebouwd. Hoe presteren de individuele applicaties binnen de keten? Presteert de infrastructuur naar behoren? In het geval van een verstoorde eindgebruikerservaring is de vraag waar in de keten de bottleneck zit. Met objectieve cijfers over alle componenten van de eindgebruikerservaring, kan het pijnpunt gemakkelijk geïdentificeerd worden.

Met bovenstaande inzichten wordt het mogelijk de effecten van digitale transformatie te managen. Is de ervaring van de eindgebruiker bijvoorbeeld verbeterd of verslechterd na de migratie naar de cloud? Is de ervaring in alle landen hetzelfde? En welk effect had het vervangen van de hardware? Wanneer effecten continu gemonitord worden, is eenvoudig na te gaan bij welke ketenonderdelen ruimte is voor verbetering. Zo kunnen IT-managers zelfs over de meest complexe IT-ketens regie houden en hun werkplekgebruikers tevreden te houden.

Auteur: Inge Vollebregt, Manager Marketing en Communicatie Ymor

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie