Bechtle blijft ook in het tweede kwartaal groeien

09-08-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Bechtle blijft ook in het tweede kwartaal groeien

Neckarsulm, de groei die Bechtle AG sinds begin dit jaar vertoonde, is ondanks de moeilijke economische omstandigheden in het tweede kwartaal verder toegenomen. Van april tot en met juni 2019 is de omzet gestegen met 30,7% naar € 1,26 miljard. Het bedrijfsresultaat (EBIT) is verbeterd met 30,0% naar € 57,1 miljoen. De winst voor belastingen (EBT) bedraagt € 55,7 miljoen en de EBT-marge daalde licht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, namelijk van 4,5% naar 4,4%. Op 30 juni 2019 werkten er 10.915 medewerkers bij Bechtle; dit zijn er 2.125 respectievelijk 24,2% meer dan vorig jaar.

Organisch verhoogde Bechtle de omzet van april tot en met juni 2019 met 16,9 %. De organische groei was vooral sterk in Duitsland, waar hij opliep tot 18,3%. “Onze prestaties waren ook in het tweede kwartaal buitengewoon goed. Wij zijn vooral erg blij dat alle landen en beide segmenten in gelijke mate hebben bijgedragen aan deze groei. Vooral gezien de verslechterde economische omstandigheden is dit een overtuigend bewijs van ons concurrentievermogen,” legt Dr. Thomas Olemotz uit, bestuursvoorzitter van Bechtle AG.

Bechtle blijft ook in het tweede kwartaal groeien
In het segment IT-Systeemhuis & Managed Services steeg de omzet met 20,4% naar € 814,8 miljoen. De IT-systeemhuizen in Oostenrijk en Zwitserland realiseerden een groei van 18,1%. In Duitsland liep de groei zelfs op tot 20,8%. De organische groei lag op 17,2%. Impulsen kwamen vooral van Cloud Services en Managed Services, alsook van de traditionele systeemhuizen. Het bedrijfsresultaat steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 19,2% naar € 34,3 miljoen. De EBIT-marge lag op 4,2% net als vorig jaar.

Verbeterde gecorrigeerde marge in E-Commerce
Het segment IT E-Commerce verhoogde de omzet in het tweede kwartaal van 2019 met 54,8% naar € 446 miljoen. Door acquisities lag het groeitempo in de andere Europese landen met 64,1% heel hoog. Organisch ondergingen vooral onze bedrijven in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Nederland een buitenproportionele groei. De EBIT per segment vertoonde met 50,5% een opvallende stijging naar € 22,8 miljoen. De toewijzing van de aankoopprijs van het Franse Inmac WStore had een belastend effect op de gerapporteerde marge – deze daalde hierdoor weliswaar licht van 5,3% naar 5,1%, maar zou zonder dit effect gestegen zijn naar 5,5% en dus hoger zijn geweest dan vorig jaar.

EBT beïnvloed door positief eenmalig effect
In het tweede kwartaal van 2019 waren de overige bedrijfsopbrengsten met € 11,3 miljoen aanzienlijk hoger dan vorig jaar (€ 2,1 miljoen). De belangrijkste redenen voor deze toename zijn de gestegen bonusuitkeringen van vendoren en leveranciers evenals een positief eenmalig effect ter waarde van € 4,4 miljoen. De operationele marge in het tweede kwartaal zou – gecorrigeerd voor de negatieve effecten door de toewijzing van aankoopprijzen en zonder het positieve eenmalige effect – gelegen hebben op 4,3%.

Optimistische prognose voor dit jaar bevestigd
Tegen de achtergrond van de uitstekende prestaties in het eerste halfjaar kijkt het bestuur verder vol vertrouwen naar de komende maanden van dit boekjaar. “Ongeacht de algehele macro-economische stagnatie zijn wij ervan overtuigd dat we onze gestelde doelstellingen voor dit boekjaar behalen. Gesteund door een zeer sterk eerste halfjaar gaan we ervan uit dat onze omzet en ons resultaat zeer duidelijk boven die van vorig jaar zullen uitkomen“, aldus Dr. Thomas Olemotz

Terug naar nieuws overzicht
Cloud