Samenwerking Boardroom Rebels en IT-afdeling BDO Nederland

05-09-2019 | door: Redactie

Samenwerking Boardroom Rebels en IT-afdeling BDO Nederland

De Amsterdamse startup Boardroom Rebels is een samenwerking aangegaan met accountantsorganisatie BDO. De feedback en inzichten van de generatie Z die deze samenwerking oplevert, gebruikt BDO om haar blik op de toekomst te verruimen en haar (arbeids)marktpositie verder te verstevigen als IT-werkgever.

In een steeds sneller veranderend digitaal landschap is blijven meebewegen een van de grootste uitdagingen. Boardroom Rebels helpt organisaties met rechtstreekse feedback van jongeren, en met creatieve concepten om zichtbaarheid te vergroten. Op diverse manieren worden IT-studenten gevraagd om vanuit hun perspectief mee te denken over de toekomst van BDO.

Naast waardevolle input voor het bedrijf levert dit veel creatieve ideeën op, en stelt deze doelgroep vragen die intern vaak niet meer gesteld worden.

De grote corporate stelt zich open op, door een groep jongeren uit te nodigen op locatie, en feedback te laten geven op de organisatie. Dit leverde unieke inzichten op, die BDO met succes gebruikt om zich te oriënteren op de toekomst en zich beter te positioneren als dienstverlener en als werkgever.

Terug naar nieuws overzicht