Software ondersteunt gemeenten in aanpak ondermijning

06-09-2019 | door: Redactie

Software ondersteunt gemeenten in aanpak ondermijning

De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel gaan sneller en efficiënter optreden tegen ondermijnende activiteiten. Dat zijn activiteiten die de grens tussen boven- en onderwereld vervagen, zoals witwassen of wietteelt. De gemeente Diemen neemt later deze maand administratiesoftware in gebruik, die de organisatie en uitvoering van controlebezoeken aan woon- en bedrijfslocaties vereenvoudigt en versnelt. Het systeem begeleidt gebruikers onder meer in de te volgen procedures en houdt betrokkenen daarbij in real-time op de hoogte van de voortgang. Daarnaast gebruiken de naburige gemeenten Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel sinds vorige maand een nieuwe app in de aanpak van dumping, een veelvoorkomende vorm van ondermijning.

Medewerkers van de gemeente Diemen kunnen voortaan op kantoor en op locatie middels een app informatie uitwisselen met partners als politie, woningcorporaties of de Belastingdienst, deels geautomatiseerd en met inachtneming van de AVG en het privacybelang van de betrokken personen. “Bij het inschakelen van deze partijen houdt de software voortdurend oog voor ieders need to know”, licht Jeroen Lugte van ontwikkelaar Op Orde toe. “Gegevens opvragen bij partners blijft een menselijke beslissing, terwijl het systeem het dataverkeer afstemt op optimale anonimiteit en integriteit.”

Informatie delen bij huis- en bedrijfsbezoeken in Diemen
Met de nieuwe softwareoplossing gaat de buitendienst in Diemen het afleggen van huis- en bedrijfsbezoeken organiseren. Op basis van signalen uit interne analyses en van burgers, controleren de medewerkers onder meer of de aangetroffen situatie overeenkomt met de gemeentelijke administratie op het betreffende adres. Daarbij gaan zij met zorg en volgens een streng protocol te werk. De controleurs zullen zich te allen tijde legitimeren en zijn verplicht toestemming te vragen om bijvoorbeeld het pand te betreden.

Uit een bezoek kunnen zeer diverse vervolgacties voortvloeien, afhankelijk van eventuele misstanden of onregelmatigheden die op locatie worden vastgesteld. Indien mogelijk en toegestaan, kunnen binnendienst en buitendienst beslissen om informatie in te winnen uit interne databases of bij de verschillende partners van de gemeente. Op Orde voert deze bevraging uit, waarbij het adres- of persoonsgegevens afschermt. “Zo garandeert de software zowel de privacy van burgers, als de snelheid en efficiëntie van de controles op ondermijnende activiteiten”, aldus Jeroen Lugte.

Dumping tegengaan in Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel
Ook de gemeenten Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel breiden hun samenwerking met Op Orde uit. De softwareontwikkelaar uit Rotterdam heeft voor deze lokale overheden een app ontwikkeld waarmee zij dumping kunnen tegengaan. Dumping is een veelvoorkomende vorm van ondermijning, bijvoorbeeld wanneer het achtergelaten drugs- of bedrijfsafval betreft. “Dat tast de leefbaarheid in een gemeente aan”, stelt Lugte. “De nieuwe app draagt dan ook bij aan een veilige woon- en werkomgeving.”

Op Orde maakt onder meer een bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) en Kamer van Koophandel mogelijk. Ook is het overzicht van de gemaakte kosten direct inzichtelijk en kan spoedeisende bestuursdwang rechtstreeks in het besluit direct verwerkt.

Uitbreiding dienstverlening
De aangescherpte aanpak van ondermijning betekent voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel een uitbreiding van de dienstverlening door softwareontwikkelaar Op Orde. Op Orde levert landelijk software die gemeenten ondersteunt met de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte.

Terug naar nieuws overzicht
Software