Toezichthouder kan snel groeiend aantal privacyklachten niet aan

10-09-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Toezichthouder kan snel groeiend aantal privacyklachten niet aan

Het aantal privacyklachten groeit sterk. Ruim 15.000 mensen hebben in de eerste helft van 2019 een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een stijging van 59% van opzichte van de tweede helft van 2018. De groei is zo groot, dat de toezichthouder het werk niet meer aan dreigt te kunnen.

Voorzitter Aleid Wolfsen: “De toename is enorm. Iedere klacht verdient vanzelfsprekend de best passende behandeling. Daar werken we hard aan. Maar er is een grens aan wat realistisch is met een beperkt aantal medewerkers. Er moet een structurele oplossing komen, zodat we de klachten adequaat kunnen blijven behandelen. Daarover zijn we in gesprek met JenV (red: ministerie van Justitie en Veiligheid). De bescherming van je privacy is een grondrecht, het mag nooit een wassen neus worden.”

De toename kan volgens de AP onder meer worden toegeschreven dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt. Daarnaast speelt volgens de toezichthouder vermoedelijk een rol dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is, waardoor mensen zich zorgen maken over hun privacy en klagen indien hun privacyrechten worden geschonden.

Ruim 10.000 afgehandeld

In totaal hebben 15.313 mensen in de eerste zes maanden van 2019 een privacyklacht ingediend bij de AP. De toezichthouder heeft in deze periode ruim 10.000 klachten afgerond. Veel telefonische klachten konden volgens de AP direct naar tevredenheid worden behandeld. In 16% van de gevallen ging het om schriftelijke klachten die zijn opgelost door op te treden tegen een overtreding door een brief te versturen met normuitleg, te bemiddelen of een normoverdragend gesprek te voeren. In veel andere gevallen (29%) hebben medewerkers van de AP mensen geholpen zelf een klacht in te dienen bij de organisatie waarover de klacht gaat. Op dit moment lopen er 68 onderzoeken naar aanleiding van een veelvoud aan klachten. Dit waren er in 2018 20.

De meeste klachten gaan over een schending van het privacyrechten (32%), zoals het recht op inzage of verwijdering. Ook klagen mensen vaak over organisaties die persoonsgegevens doorspelen aan derde partijen zonder zij dit willen of weten (13%). Zakelijke dienstverleners (46%), de overheid (14%) en de IT-sector (13%) zijn de sectoren waarover de AP de meeste klachten ontvangt. Bij zakelijke dienstverleners en de detailhandel gaat het vaak over privacyrechten van mensen en direct marketing. Bij de overheid hebben de meeste klachten betrekking op de rechtmatigheid van gegevensverwerking. Wat opvalt is dat veel klachten binnen het sociaal domein gaan over het doorgeven van persoonsgegevens aan derden, meldt de AP.

Terug naar nieuws overzicht