Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum
19-09-2019 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum

Atos, speler op gebied van digitale transformatie, gaat met zes partners samenwerken met de gemeente Hilversum aan een veiligere, slimmere en productievere stad. Het IT-bedrijf is onderdeel van een consortium waarvan ook VodafoneZiggo, ViNotion, Sustainder, Sorama, Esri en Dynniq deel uitmaken.

In deze samenwerking zal men invulling geven aan toekomstgerichte maatschappelijke uitdagingen op onder andere het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Dit consortium heeft, na een aanbesteding, de opdracht gekregen een Smart City Hilversum te ontwikkelen op basis van Atos’ MyCity: een platform dat de beschikbare data van burgers, overheid en bedrijfsleven op één plek samenbrengt en een stad in staat stelt om daarmee de leefbaarheid in de stad te vergroten. Naar verwachting wordt de overeenkomst tussen Hilversum en het consortium in oktober ondertekend.

Data-gedreven diensten zullen met MyCity vooral een positieve impuls geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De verwerking van data die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente Hilversum op het gebied van privacy, open data principes en toegankelijkheid. Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van de gemeente Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

Consortium

Het consortium bestaat naast Atos uit zes partijen met uiteenlopende expertises die het mogelijk maken om een totaalpakket aan te bieden voor Smart City Hilversum:

Esri verzorgt met het ArcGIS-platform de basis om (realtime) data over de leefomgeving samen te brengen en te analyseren. Inwoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente kunnen krijgen met behulp van specifieke tools eenvoudig meer inzicht in allerlei thema’s, zoals veiligheid en klimaat. Ook kunnen zij initiatieven starten voor hun straat, buurt of stad om samen een lokaal vraagstuk aan te pakken. ArcGIS biedt een platform waar gebruikers zelf apps, interactieve kaarten en dashboards kunnen toevoegen.

Dynniq voorziet in verkeerskundige en smart mobility-oplossingen die verkeersstromen inzichtelijk in kaart brengen en optimaliseren. De data die Dynniq verzamelt over verkeersstromen wordt gedeeld met het Smart City-platform, waarbij het gebruikmaakt van het open en gestandaardiseerde ecosysteem Talking Traffic. Dynniq is een technisch dienstverlener die geïntegreerde oplossingen levert op het gebied van mobiliteit, parkeren en energie.

Sorama is gespecialiseerd in het plaatsen van geluidscamera’s in de openbare ruimte die onder andere de veiligheid in het uitgaansleven en geluidsbelasting in kaart brengen, verkeer monitoren en ongelukken detecteren.

Sustainder levert slimme verlichting en smart city-oplossingen, zodat straatverlichting meer functies krijgt dan alleen licht geven en daardoor een zeer duurzame oplossing is.

Vinotion ontwikkelt software voor videobeeldinterpretatie. Met focust zich met machine learning en deep learning op oplossingen waarmee mensen en verkeer met een camera automatisch en real time geïdentificeerd en gerangschikt worden in een voetganger-, fietser of voertuigcategorie. Haar meetsystemen bieden inzicht in de verkeersdoorstroming, gedrag van verkeersdeelnemers en veiligheid.

VodafoneZiggo zorgt voor de telecommunicatie en legt het netwerk en de verbindingen.

Deze partijen bundelen hun krachten op het MyCity-platform van Atos.

Terug naar nieuws overzicht
Software