KPN en OR XS4ALL op ramkoers

19-09-2019 | door: Redactie

KPN en OR XS4ALL op ramkoers

De directie van XS4ALL houdt vast aan het plan XS4ALL samen te voegen met KPN. Het management van XS4ALL heeft de Ondernemingsraad (OR) en de medewerkers van XS4ALL dat onlangs meegedeeld.

KPN preenteerde in januari 2019 voor het eerst de plannen voor de één merkstrategie. De beslissing om XS4ALL samen te voegen volgt uit de ontwikkelingen in de markt en de wensen van de klant en past in de concernstrategie aldus KPN.

“Het is een intensief traject geweest met uitvoerige inhoudelijke discussies. Daarbij was vanuit de kant van het management van XS4ALL begrip voor de emoties over het voornemen. Maar alles zorgvuldig afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat samenvoegen in het belang is van klanten, medewerkers, XS4ALL en KPN”, aldus Jörg Kramer, algemeen directeur XS4ALL en Wouter Stammeijer, ExCo-lid en hoofd Strategie van KPN in een persbericht.

Het OR van XS4ALL is er niet blij mee en meldt in een persbericht: "Vandaag heeft de directeur van XS4ALL ondanks grote weerstand van klanten en medewerkers, laten weten doorgang te willen geven aan het opheffen en integreren van XS4ALL. De directeur wijkt hiermee af van het advies van de Ondernemingsraad (OR), en is daarmee verplicht om een maand te wachten met de uitvoering van zijn besluit. In deze periode kan de OR beslissen of het in beroep gaat tegen het besluit. De OR heeft op 31 augustus een ruim 60 pagina’s tellend advies verstuurd. Hierin zijn alle punten uit de adviesaanvraag afgewezen. Volgens de OR en de door de OR ingeschakelde onafhankelijke financiële experts is er een reële mogelijkheid dat de businesscase tot integratie van XS4ALL in KPN negatief uit zal vallen. Ook medewerkers en klanten hebben zich prominent uitgesproken tegen de mogelijke integratie."

"De argumentatie van het besluit is vanochtend ontvangen. Ons gegeven advies is duidelijk, dit lijkt een onverantwoord besluit en kan voor de gehele KPN-groep slecht uitpakken. We zullen de argumenten van de bestuurder tot ons nemen en bepalen wat onze vervolgstappen zullen zijn. Op dit moment sluiten we niets uit." aldus Daan Willems van de OR. "KPN heeft beloofd dat er niets verandert voor de klanten van XS4ALL. Deze belofte gaan ze niet nakomen. Onze klanten hebben zich duidelijk uitgesproken met de petitie 'XS4ALL moet blijven' die eerder dit jaar is gestart. Binnen een paar weken hebben ruim 53.000 mensen de petitie ondertekend. Voor medewerkers van XS4ALL geeft deze integratie een schijnwerkelijkheid op het behouden van hun baan, bovendien hebben veel medewerkers aangegeven überhaupt geen behoefte te voelen om voor KPN te werken."

Terug naar nieuws overzicht