BIS|Econocom en AVIT standaardiseren videovergaderen voor Rijksoverheid
03-10-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

BIS|Econocom en AVIT standaardiseren videovergaderen voor Rijksoverheid

De Rijksoverheid gaat de fysieke werkomgeving van het rijk (FWR) digitaal versnellen. Om deze versnelling mogelijk te maken, slaan drie belangrijke ICT-organisaties binnen de Rijksoverheid – Belastingdienst IV, DICTU en SSC-ICT - de handen ineen. Zij worden ondersteund door BIS|Econocom als hoofdaannemer en AVIT als onderaannemer. Samen realiseren de partijen een videobrug waarmee alle Rijksmedewerkers kunnen videovergaderen. Ook wordt ingezet op standaardisatie en uniformering van de vergaderruimtes.

Het doel van de digitale versnelling is om ervoor te zorgen dat iedere Rijksmedewerker beter wordt ondersteund in zijn werkzaamheden; met name op het gebied van remote werken, samenwerken, vergaderen en overleggen. De stappen die de drie ICT-organisaties zetten, zorgen ervoor dat de Rijksmedewerker altijd en overal kan werken, in iedere vergaderruimte dezelfde positieve gebruikservaring heeft en via video kan overleggen met andere Rijksmedewerkers en partners buiten de Rijksoverheid.

Lagere milieudruk en kostenbesparingen

Om een eenduidige gebruikservaring in iedere vergaderruimte mogelijk te maken door worden de aanwezige audiovisuele & IT oplossingen gestandaardiseerd. Daarnaast wordt één gebruikersinterface ontwikkeld voor het uniform aansturen van vergaderruimten en videoconference-oplossingen. Ook willen de partijen de milieudruk en het aantal reis- en overleguren fors verlagen door technologie efficiënt in te zetten. Met het oog op de schaalgrootte van de Rijksoverheid verwachten de partijen 'belangrijke besparingen' te kunnen realiseren.

Ook het beheer van de audiovisuele & IT oplossingen wordt gestandaardiseerd door middel van een centraal beheerplatform. Via dit platform wordt alle apparatuur gemonitord en worden eventuele storingen preventief opgespoord en verholpen. Daarnaast verzamelt het platform gegevens over bijvoorbeeld het apparatuurgebruik en de bezettingsgraad van ruimtes, op basis waarvan optimalisaties kunnen worden doorgevoerd.

Intensieve samenwerking

De Belastingdienst IV, DICTU en SSC-ICT realiseren de digitale versnelling door intensief samen te werken met BIS|Econocom, dat na een Europese Openbare Aanbesteding als hoofdaannemer is geselecteerd. Met het bedrijf zijn ook afspraken gemaakt over de serviceniveaus (SLA’s) en het opleiden van interne trainers en eindgebruikers. BIS|Econocom heeft Avit Group als onderaannemer in de arm genomen voor de uitbreiding en het beheer van de Rijks Video Brug.

Terug naar nieuws overzicht