Klimaatakkoord door NLdigital ondertekend namens digitale sector
10-10-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Klimaatakkoord door NLdigital ondertekend namens digitale sector

Het Klimaatakkoord is door NLdigital namens de digitale sector ondertekend. De branchevereniging onderkent in een brief de urgentie van het klimaatprobleem en belooft dit uit te dragen en haar verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van het akkoord. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital, zette in het bijzijn van Ed Nijpels haar handtekening onder een brief waarin de sector haar steun aan het akkoord bekrachtigt.

De betrokkenheid van de digitale sector bij het Klimaatakkoord is tweeledig. In de eerste plaats zet de sector zich al jaren in om zichzelf te verduurzamen. "We hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn", zegt De Bruijn. "We zijn erin geslaagd om ons energieverbruik los te koppelen van de exponentiële groei van data. Daarnaast is de energie die we gebruiken grotendeels afkomstig uit duurzame bronnen."

Transitie versnellen

Daarnaast speelt digitale technologie een grote rol in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen in andere sectoren. De Bruijn: "De grote transities van digitalisering, energievoorziening en circulariteit komen in onze sector dagelijks samen." In alle domeinen van het Klimaatakkoord liggen grote kansen voor meer energie-efficiency met behulp van digitale technologie: in de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en de landbouw en ook in het toekomstige energiesysteem zal digitalisering een grote rol spelen.

"Nu de uitvoeringsfase van het Klimaatakkoord aanbreekt wordt het echt interessant", zegt De Bruijn. "De bedrijven in onze sector staan te popelen om innovatieve oplossingen aan te dragen en te helpen implementeren in andere sectoren."

Terug naar nieuws overzicht