Technologie als hoeksteen van de smart city voor verhoogde leefbaarheid

18-10-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Technologie als hoeksteen van de smart city voor verhoogde leefbaarheid

Ondanks de wereldwijde hype - met dagelijks nieuws over smart city-projecten, steden die zichzelf de slimste noemen en overheden die miljarden in smart city-technologie investeren – klinkt nog regelmatig de vraag: 'Wat is in hemelsnaam een smart city?'.

Er zijn meerdere factoren die eraan kunnen bijdragen of een stad als 'smart' gezien wordt. De lijst is verre van compleet, want online zijn meerdere vergelijkbare diagrammen te vinden met ieder een eigen variant voor een smart city-ecosysteem.

Om het onderwerp tastbaarder te maken, is het eigenlijk beter om te focussen op de belangrijkste doelstellingen die de meeste smart cities willen behalen. Zo komen we tot de volgende, op doelstellingen gebaseerde uitleg van een smart city.

Zes belangrijke smart city-doelstellingen en één ultiem doel

Dus in plaats van praten over slim parkeren, slimme gezondheidszorg, slimme landbouw, slim transport, slimme overheid, slimme energie of slimme wat dan ook, kunnen we ook kijken naar hoe smart city-initiatieven één of meer van de volgende doelstellingen willen bereiken:

Efficiënte dienstverlening – het gebruik van overheidsmiddelen optimaliseren en het bieden van een hoge mate van leefbaarheid.

Duurzaamheid – de stad laten groeien en ontwikkelen en daarbij rekening houden met de impact op het milieu.

Mobiliteit – ervoor zorgen dat inwoners, forensen en bezoekers eenvoudig binnen de stad kunnen reizen. Ongeacht of dit te voet, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer gebeurt.

Veiligheid en beveiliging – het verbeteren van de openbare veiligheid en veiligheidsbeleving in het dagelijks leven en tijdens evenementen, evenals het zo goed mogelijk voorbereid zijn op noodsituaties en rampen.

Economische groei – het aantrekken van bedrijven, investeerders, inwoners en bezoekers.

Stadsreputatie – het voortdurend verbeteren van het imago en de reputatie van de stad.

Succesvolle smart city-projecten, ongeacht hun doelstellingen, helpen steden om dichterbij het uiteindelijke doel te komen; het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven. Of zoals het in smart cities termen heet: 'leefbaarheid'.

IoT-sensoren, connectiviteit en data

Smart city-projecten hebben verder nog een aantal andere zaken met elkaar gemeen: IoT-sensoren, connectiviteit en data. De sensoren worden vertegenwoordigd door elk aangesloten apparaat dat informatie aan het netwerk levert, de connectiviteit wordt geleverd door vaste of draadloze netwerken en de data vertegenwoordigen de opslag, analyse en presentatie van real-time en historische data. Door deze drie hoekstenen met elkaar te verbinden, krijgen steden een krachtig platform voor nieuwe en efficiëntere manieren om meer leefbare steden te creëren. Dit wordt geïllustreerd door de volgende voorbeelden van smart city-toepassingen:

Slim afvalbeheer

Afvalcontainers met sensoren laten het afvalbedrijf laten hoe vol de containers zijn. De ophaalroutes worden automatisch geoptimaliseerd op basis van de daadwerkelijke behoeften van dat moment. Camera-analytics signaleren daarnaast het illegaal dumpen van afval.

Slim verkeersmanagement

Camera’s met slimme sensoren houden door middel van kentekenplaatherkenning en automatische incidentdetectie (AID) de verkeersdoorstroming in de gaten, waarmee de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. En beschikbare parkeerplaatsen worden aan automobilisten getoond, bijvoorbeeld via digitale borden langs de weg of via mobiele apps, zodat zij eenvoudig de beste parkeeroptie kunnen vinden.

Slimme gebouwautomatiseringssystemen

Afhankelijk van de bezettingsgraad kunnen sensoren automatisch de verwarming en ventilatie aanpassen en ervoor zorgen dat de verlichting wordt uitgeschakeld als er niemand in de ruimte is.

Slimme oplossingen voor openbare veiligheid en beveiliging

Realtime toezicht met slimme camera’s en sensoren helpen autoriteiten en hulpverleners met het voorkomen, ontmoedigen en snel reageren op bijvoorbeeld verkeersovertredingen en criminaliteit. Maar ook op geluidsoverlast door middel van geluidsanalyse, het beperken van wateroverlast door regenval en -afvoer te monitoren en crowd management voor een veilig uitgaansgebied.

Het draait allemaal om leefbaarheid

Elk van deze use cases heeft betrekking op meer dan één van de zes hierboven genoemde slimme smart city-doelstellingen en is gebaseerd op verschillende combinaties van sensoren, connectiviteit en data. En de volgende keer dat je hoort over een smart city-project, kan het nuttig zijn om je af te vragen op welke van de zes belangrijkste smart city-doelstellingen het project zich richt en hoe het gebruik van sensoren, connectiviteit en data de hele kwaliteit van leven – of leefbaarheid – in de stad verbetert. Als je dit doet, is het waarschijnlijk dat je binnenkort veel dichter bij een antwoord bent op de vraag wat een smart city nu echt zo slim maakt.

Door: Epko van Nisselrooij, Business Development Manager Smart Cities bij Axis Communications

Terug naar nieuws overzicht