Mendix: breng business en core IT samen in een platform
24-10-2019 | door: Johan van Leeuwen
Deel dit artikel:

Mendix: breng business en core IT samen in een platform

De markt voor low-code applicatieontwikkeling is bij lange na nog niet verzadigd. Daar is Mendix heilig van overtuigd. Een onderzoek dat het bedrijf heeft laten uitvoeren naar de alignment tussen business en IT,  bevestigt dat gevoel. Hans de Visser (Vice President Product Management) duidt de uitkomsten van dat onderzoek en vertaalt ze naar de visie en ambities van Mendix.

In zijn kantoor, met uitzicht op de Erasmusbrug, doet De Visser zijn verhaal. In 2018 nam Mendix zijn intrek aan de Rotterdamse Wilhelminakade, omdat de vorige werkplek veel te klein geworden was. Maar nu groeit het bedrijf alweer uit zijn jasje en dus krijgt het er binnenkort een verdieping bij. Mendix is succesvol, want het profiteert ten volle van de steeds groter wordende vraag naar low-code.

Om de kansen die er liggen beter in kaart te kunnen brengen liet Mendix een onderzoek uitvoeren. Dat doet het vaker, maar niet eerder zo groot en uitvoerig als deze. In samenwerking met het uitvoerende onderzoeksbureau Dimensional Research keek Mendix onder meer naar in hoeverre bedrijven succesvol digitale initiatieven kunnen uitvoeren, ondanks het tekort aan softwareontwikkelaars. Het ondervroeg ruim duizend organisaties in de Benelux, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zowel aan de IT- als aan de businesskant.

De Visser: “Een heel duidelijke uitkomst, die niet heel verrassend was, was de groei van applicatie-backlogs. Gelukkig kwam ook naar voren dat IT steeds meer als een ‘value driver’ in plaats van als kostenpost wordt gezien.” Wel bleek er een kloof tussen de business en de IT-afdeling te bestaan, onder meer over het onderwerp budgetten. “De business vindt dat IT genoeg budget heeft om te doen wat er gevraagd wordt, maar de IT zelf is het daar niet mee eens. Ze zijn een groot deel van hun budget kwijt aan het onderhouden van bestaande systemen, waardoor er weinig ruimte is voor innovatie.”

Shadow IT
Een nog grotere kloof is er over het thema shadow IT. “Business en IT zien beiden dat shadow IT bestaat, maar waar 69 procent van de businesskant dat een goed idee vindt, is 70 procent van de IT-kant van mening dat die ontwikkeling een slechte is.” Mendix snapt beide kanten van het verhaal. “Aan shadow IT zitten absoluut risico’s, maar er is wel een reden dat die initiatieven ontstaan. Wij proberen de twee werelden, business IT en core IT, in één platform bij elkaar te brengen, zodat het transparant, veilig en schaalbaar wordt en onder governance gebeurt.”

“Dit onderzoek is weer een bevestiging dat we op de juiste weg zitten”, vervolgt De Visser. “Ook analisten onderkennen het belang van het bij elkaar brengen van de twee werelden binnen één platform. Gartner sprak bij hun laatste Magic Quadrant expliciet over pro development en citizen development binnen één platform. Forrester scheidt het nog in twee verschillende Waves, maar spreekt ook uit dat die twee smaken idealiter bij elkaar gebracht moeten worden.”

De Visser merkt dat bedrijven met die gedachte voor Mendix kiezen en dus niet alleen om professionele ontwikkelaars productiever te maken óf om citizen developers gereedschap te geven. “Juist de combinatie spreekt klanten heel erg aan. We bieden nu ook Mendix Studio en Studio Pro aan, voor beide doelgroepen. We groeien als bedrijf aan twee kanten. We worden breder: steeds meer mensen kunnen met Mendix ontwikkelen. Maar tegelijkertijd groeien we ook in de diepte en faciliteren we met Studio Pro de mogelijkheid om veel complexere systemen te ontwikkelen. Post NL is wat dat betreft een mooie case. Samen met hen bouwen we een ordermanagementsysteem voor pakketverwerking. Die applicatie gaat straks 40 miljoen events per dag afhandelen. Zo hebben we nog een aantal vergelijkbare cases, zonder dat we ons daarmee vervreemden van de business developers.”

Dynamiek
In de uitdaging rond het thema budgetten kan low-code ook een rol spelen, vindt De Visser. Vooral door een andere manier van het benaderen van ontwikkelprojecten. “De traditionele manier is dat er een budget wordt gemaakt voor het project. Daarna is het potje op. In de low-codewereld is het gebruikelijk dat je ook al rekening houdt met de eerste uitbreidingen. De dynamiek van een project verandert daardoor. Iedereen die erbij betrokken is kan veel relaxter praten over de features en de algehele scope, omdat ze weten dat er in een later stadium nog budget is om het project te vervolmaken. Je overlegt daardoor niet gelijk met het mes op tafel.”

Uit het onderzoek bleek ook dat de bekendheid met het begrip low-code in behoorlijk tempo groeit. “Mensen die low-code kennen, werken er al mee of hebben vaak concrete plannen om dat te gaan doen, zo kwam naar voren. Maar zeker aan de businesskant is er ook nog veel onbekendheid. Wat dat betreft zitten we nog in de fase van de early majority. De groep die low-code nog niet kent blijkt, als we er naar vragen, wel behoefte te hebben aan de karakteristieken die bij low-code horen. Voor ons ligt er dus een uitdaging om het concept nog meer over bühne te krijgen.”

Terug naar nieuws overzicht
Software