De top 10 techtrends voor 2020

28-10-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

De top 10 techtrends voor 2020

Gartner zet de tien belangrijke technologische trends waarmee organisaties in 2020 rekening moeten houden op een rijtje. Het gaat onder meer om human augmentation, transparantie en traceability, de empowered edge en de gedistribueerde cloud.

Het onderzoeksbureau definieert een strategische technologietrend als een trend met een aanzienlijk ontwrichtend potentieel die uit de opkomende fase begint te komen en doorgroeit tot een bredere impact en gebruik, of die dusdanig snel groeit dat binnen vijf jaar het omslagpunt wordt bereikt.

De top 10 van strategische technologische trends voor 2020 ziet er als volgt uit:

Hyperautomatisering

Hyperautomatie is de combinatie van meerdere machine learning (ML), softwarepakketten en automatiseringstools om werk te leveren.

Multiexperience

De wijze waarop gebruikers de digitale wereld waarnemen en hoe zij hiermee omgaan verandert in 2028 in belangrijke mate door onder meer conversationele platformen, virtual reality, augmented reality en mixed reality.

Democratisering van expertise

Democratisering is erop gericht mensen toegang te geven tot technische expertise of business domein expertise zonder uitgebreide of kostbare opleiding. Denk hierbij aan de ontwikkeling van no-code modellen.

Human augmentation

Human augmentation verkent hoe technologie kan worden gebruikt om cognitieve en fysieke verbeteringen te leveren als integraal onderdeel van de menselijke ervaring. In de komende 10 jaar neemt fysieke en cognitieve menselijke augmentatie toe naarmate mensen op zoek gaan naar persoonlijke verbeteringen. Dit creëert een nieuw 'consumerisation'-effect, waarbij werknemers deze persoonlijke verbeteringen meenemen naar de werkvloer.

Transparantie en traceerbaarheid

Consumenten zijn zich er steeds meer van bewust dat hun persoonlijke informatie waardevol is en eisen controle. Organisaties erkennen het toenemende risico van het beveiligen en beheren van persoonsgegevens en overheden voeren strenge wetgeving in om dit te waarborgen. Transparantie en traceerbaarheid zijn essentiële elementen om deze digitale ethiek en privacybehoeften te ondersteunen.

Empowered Edge

Edge computing is een computertopologie waarin informatieverwerking en het verzamelen en aanleveren van content dichter bij de bron of gebruiker van deze content wordt geplaatst. Door data lokaal te verwerken wordt de latentie vermindert, worden de mogelijkheden van de edge benut en is een grotere autonomie op de rand van het netwerk mogelijk.

Gedistribueerde cloud

Een gedistribueerde cloud is de distributie van publieke clouddiensten naar verschillende locaties, waarbij de public cloud provider verantwoordelijk is voor het beheer, updaten en de ontwikkeling van de diensten. Dit zorgt een verschuiving van het gecentraliseerde model van de meeste public clouddiensten en leidt tot een nieuw tijdperk in cloud computing.

Autonome dingen

Autonome dingen zijn fysieke apparaten die AI gebruiken om functies te automatiseren die voorheen door mensen werden uitgevoerd. De meest herkenbare vormen van autonome dingen zijn robots, drones, autonome voertuigen/schepen en apparaten. Hun automatisering gaat verder dan de automatisering door starre programmeermodellen en ze maken gebruik van AI om geavanceerd gedrag te leveren dat een natuurlijkere interactie met hun omgeving en met mensen mogelijk maakt. Naarmate de technologische mogelijkheden verbeteren, regelgeving hier ruimte voorspelt en de maatschappelijke acceptatie groeit worden autonome dingen in toenemende mate ingezet in ongecontroleerde openbare ruimten.

Blockchain

Blockchain heeft de potentie industrieën te transformeren door vertrouwen mogelijk te maken, transparantie te bieden, uitwisseling tussen bedrijfsecosystemen te faciliteren, kosten te verlagen, de verwerkingstijd van transacties te verkorten en de cashflow te verbeteren.

AI security

AI en ML worden ook in de toekomst ingerzet om de menselijke besluitvorming in een groot aantal gevallen te ondersteunen. Hoewel dit grote kansen creëert voor hyperautomatisering en het gebruik van autonome zaken om bedrijfstransformaties te realiseren, brengt dit ook security uitdagingen met zich mee. Zo neemt het aantal punten waarop een organisatie kan worden aangevallen sterk toe door onder meer het Internet of Things, cloud computing, microservices en verbonden systemen in slimme ruimten. Gartner adviseert leiders op het gebied van beveiliging en risk management zich op drie belangrijke gebieden te richten:

  • het beschermen van systemen die op AI werken
  • het inzetten van AI om de beveiliging te verbeteren
  • het anticiperen op misbruik van AI door aanvallers

Meer informatie over de top 10 technologietrends voor 2020 van Gartner is hier te vinden. 

Terug naar nieuws overzicht
Cloud