Meer focus op datahandel, digitale overheid, AI en algoritmes bij toezicht AP

11-11-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Meer focus op datahandel, digitale overheid, AI en algoritmes bij toezicht AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat de komende jaren in haar toezicht extra nadruk leggen op datahandel, digitale overheid, artificiële intelligentie (AI) en algoritmes. Dit maakt de privacywaakhond bekend.

Extra nadruk op deze thema's is volgens de toezichthouder nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Zo kan misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens leiden tot foutieve beslissingen, uitsluiting van mensen en discriminatie. Tot en met 2023 geven de focusgebieden richting aan de uitvoering van de wettelijke taken van de AP.

  • Datahandel: Bij datahandel ligt de focus op het doorverkopen van persoonsgegevens aan derden. De AP stelt dat gebruikers hierdoor steeds meer de grip op hun gegevens en daarmee hun leven verliezen.
  • Digitale overheid: Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie vaak over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. In veel gevallen gaat het om gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. De AP noemt het van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens om te voorkomen dat mensen onnodig in de knel kunnen komen.
  • AI en algoritmes: Steeds meer bedrijven en organisaties zetten algoritmes en AI in. Dit biedt voordelen en maakt nieuwe nuttige toepassingen mogelijk, maar kent ook risico's en schadelijke eecten. Zo kan onverantwoordelijk gebruik van algoritmes leiden tot foutieve beslissingen, uitsluiting van mensen en discriminatie.

Steeds meer persoonsgegevens verzameld

De AP wijst erop dat steeds meer apparaten en diensten persoonsgegevens verzamelen en hierdoor steeds meer over gebruikers weten. Gebruikers weten echter niet altijd wat er precies met deze gegevens gebeurt en wie hier toegang tot heeft. Dit maakt zowel gebruikers als de democratische rechtstaat kwetsbaar, stelt de toezichthouder.

Voorzitter Aleid Wolfsen: "Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk grondrecht dat er is om ons tegen misbruik te beschermen. Het gaat in de kern over zeggenschap, over autonomie, over dat wij als burgers zelf gaan over wat we met wie delen. Ik hoor nog veel te vaak onterecht dat de privacywet ontwikkelingen in de weg staat. Het is geen kwestie van of-of, maar van en-en. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is onderdeel van ontwikkeling en innovatie."

Terug naar nieuws overzicht