Bechtle rapporteert mooie groeicijfers

15-11-2019 | door: Witold Kepinski

Bechtle rapporteert mooie groeicijfers

Bechtle AG rapporteert ook voor het derde kwartaal van 2019 een heel sterke groei. Van juli tot en met september 2019 is de omzet gestegen met 21,6% naar 1,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) is verbeterd met 25,6% naar 58,4 miljoen euro. De winst voor belastingen (EBT) bedraagt 57 miljoen euro en de EBT-marge is verbeterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; deze steeg van 4,4% naar 4,5%. Op dinsdag 30 september 2019 werkten er 11.246 medewerkers bij Bechtle; dit zijn er 1.595 respectievelijk 16,5% meer dan vorig jaar.

Organisch verhoogde Bechtle de omzet in het derde kwartaal 2019 met 12,3%. De organische groei was vooral sterk buiten Duitsland, waar hij opliep tot 16,5%. Maar ook in Duitsland maakte de onderneming een organische groei door van 10,3%. "Bechtle sluit ook het derde kwartaal op rij af met een indrukwekkende omzet- en resultaatgroei. Dit toont de grote bereidwilligheid van onze klanten om te investeren. Daarnaast laat het ook de sterke positie van de Bechtle Groep zien als competente IT-partner voor morgen", zegt Dr. Thomas Olemotz (foto), voorzitter van de Raad van Bestuur van Bechtle AG.

Systeemhuis & Managed Services met margesprong

In het segment IT-Systeemhuis & Managed Services steeg de omzet met 17,3% naar 837,1 miljoen euro. De IT-systeemhuizen in Oostenrijk en Zwitserland realiseerden een groei van 27,7%. In Duitsland bedroeg de omzetstijging 15,8%. De organische groei in dit segment was 13,5%. Impulsen kwamen vooral van applicatie-oplossingen, cloud services, managed services en CAD. Het bedrijfsresultaat steeg in het derde kwartaal van 2019 met 29,5% naar 40,1 miljoen euro. De EBIT-marge steeg van 4,3% naar 4,8%

E-Commerce vertoont verdere sterke groei

Het segment IT E-Commerce verhoogde de omzet in het derde kwartaal van 2019 met 30,7% naar 439,2 miljoen euro. De organische groei lag op een uitstekende 9,9%. Bijna alle Duitse dochterondernemingen vertoonden in het derde kwartaal een groei van meer dan 10 procent. De EBIT per segment steeg met 18,0% naar 18,3 miljoen euro. De toewijzing van de aankoopprijs van Inmac WStore had een belastend effect op de marge – deze daalde hierdoor van 4,6% naar 4,2%. Zonder deze effecten zou de marge gedaald zijn van 4,8% naar 4,6%.

Gezonde financiële cijfers

De operationele cashflow steeg in het derde kwartaal van 2019 met 52,1% naar 53,3 miljoen euro. Een sterke verlaging van de handelsvorderingen heeft onder andere bijgedragen aan dit positieve resultaat. De goede schuldratio van Bechtle ligt op 125% en spiegelt zich ook in het percentage eigen vermogen van 44,5% af.

Bechtle verwacht recordjaar

Bechtle zal naar verwachting een tweecijferige stijging van de omzet en het resultaat behalen voor het boekjaar 2019. Gezien de goede prestaties in de eerste negen maanden is de Raad van Bestuur ook optimistisch over de zaken in de komende drie maanden. "Bechtle presteert uitstekend en wordt tot dusver niet beïnvloedt door de macro-economische spanningen. Tegen de achtergrond van de sterke groei in de eerste negen maanden gaan wij ervan uit dat 2019 een recordjaar wordt", aldus Dr. Thomas Olemotz.

Terug naar nieuws overzicht
Hardware