Kostenstijging is belangrijkste obstakel bij voortgang in IT-kwaliteitszorg

17-11-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Kostenstijging is belangrijkste obstakel bij voortgang in IT-kwaliteitszorg

60% van de IT-beslissers noemt oplopende kosten de belangrijkste uitdaging in de voortgang van kwaliteitszorg voor ontwikkeling van digitale producten. Aansluiting op zakelijke prioriteiten en gewenste klantverwachtingen plus nieuwe security-ontwikkelingen zijn eveneens belangrijke aandachtspunten bij het verder verbeteren van kwaliteitszorg in IT.

Dit blijkt uit het jaarlijkse World Quality Report dat Capgemini en Sogeti in samenwerking met Micro Focus inmiddels voor het elfde jaar op rij publiceren. Het rapport concludeert verder dat testprocessen in de komende jaren slimmer worden en sneller gaan dankzij de inzet van respectievelijk kunstmatige intelligentie en volledig geautomatiseerde testplatforms.

Meer zorgen over kosten

Het percentage IT-beslissers dat zorgen uitspreekt over oplopende kosten is in twee jaar tijd met 39% gestegen naar 60%. Gebrek aan testgegevens en testbeheeromgevingen zorgen ervoor dat kosten verder oplopen. In de Benelux-landen geeft slechts 24% van de ondervraagde IT-beslissers aan dat ze voldoende testomgevingen in huis hebben, waar dat wereldwijd nog 40% is. Daarom wijken organisaties in de Benelux vaker uit naar een externe cloudomgeving. Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat België en Nederland voorop lopen met agile werken in een omgeving waar ontwikkelaars en beheerders volledig samen optrekken.

Wat eveneens opvalt in de onderzoeksresultaten is dat commerciële bedrijfsdoelstellingen steeds vaker leidend zijn voor het bepalen van test- en kwaliteitszorgdoelstellingen. 40% van de respondenten geeft aan dat testactiviteiten voor digitale producten altijd direct moeten bijdragen aan bedrijfsgroei en/of klanttevredenheid.

Verder blijkt dat digitale veiligheidsmaatregelen inmiddels bij het merendeel van de organisaties integraal onderdeel is van testprocessen. Zo geeft 58% van de respondenten aan dat security in een cloudomgeving wordt getest. Dat was nog maar 42% in 2015. 53% van de IT-beslissers meldt dat verdergaande testautomatisering bijdraagt aan het reduceren van veiligheidsrisico’s. Het uitbreiden van securitymaatregelen ziet 44% van de respondenten als belangrijkste IT-prioriteit dit jaar. Het merendeel (52%) van de IT-beslissers ervaart technische veiligheidsuitdagingen in hun bestaande applicatielandschap.

Testautomatisering vereist meer digitale processen

Sinds een paar jaar neemt het automatiseren van testprocessen toe. Zo zegt 63% van de respondenten dat geautomatiseerde testprocessen bijdragen aan verbeterde controles en meer transparantie in testactiviteiten, betere opsporing van softwarefouten (56%), versnellen van het testproces (54%) en het verlagen van de kosten (56%).

Tegelijkertijd laat het onderzoek dit jaar zien dat testautomatisering meer dan ooit vraagt om een volledig gestroomlijnd digitaal proces vanaf het eerste ontwerp van het software-product tot aan het moment dat de applicatie beschikbaar komt. 63% van de respondenten geeft aan dat er nog geen sprake is van een zogeheten end-to-end automatiseringsproces. Dat percentage is ten opzichte van vorig jaar gestegen, toen 55% deze zorg uitsprak.

Externe expertise

De inzet van kunstmatige intelligentie gaat gepaard met een gebrek aan gewenste vaardigheden in veel organisaties. 41% van de IT-functionarissen heeft te maken met een tekort aan relevante competenties op het gebied van kwaliteitszorg en testen. Daarom doet 58% van de ondervraagde organisaties een beroep op ingehuurde expertise.

"Veranderingen in kwaliteitszorg en testen volgen elkaar in een rap tempo op. Innovatie moeten zorgen voor het verlagen van kosten en het verbeteren van processen. Kwaliteitszorg verschuift steeds meer van een willekeurig onderdeel in de organisatie naar een strategische expertise die fundamenteel is voor het bedrijfssucces", vertelt Mark Buenen, Global Leader Digital Assurance & Testing van Sogeti. "Dat zorgt ook voor de nodige uitdagingen die vragen om een andere manier van werken. Zo zullen ontwikkelaars en beheerders steeds meer samen gaan optrekken en moeten organisaties toe naar een meer holistische testingaanpak waarbij meerdere disciplines elkaar integraal versterken. Ik adviseer bedrijven en instellingen eveneens testdatabeheer onder te brengen in een 'center of excellence'."

Joost Ramaekers, Head of Sogeti Nederland verklaart: "Dit nieuwste World Quality Report bevestigt dat de juiste vaardigheden, veiligheid, kosten en end-to-end geautomatiseerde testprocessen cruciaal zijn voor de digitale transformatie waarin organisaties zitten."

Sneller en betrouwbaarder testen

Capgemini en Sogeti adviseren een agile werkaanpak te hanteren waarin gewerkt wordt aan een slim en volledig digitaal ecosysteem waarbij intelligente analysetools worden ingezet. Het testen van de veiligheid van digitale producten moet al starten bij het eerste ontwerp van de applicatie. Verder geven de IT-dienstverleners aan dat de inzet van artificiële intelligentie (AI) helpt bij het sneller testen en beter voorspellen van de uitkomsten van de te testen producten. De beschikbaarheid van een volledig geautomatiseerd testingplatform zorgt voor betrouwbaarder en sneller testen. Tenslotte gaat uitbreiding naar een ‘center of excellence’ volgens Capgemini en Sogeti bijdragen aan een toename van broodnodige testomgevingen.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Software