Boek: Blockchain Technology and Applications

19-11-2019 | door: Redactie

Boek: Blockchain Technology and Applications

Nu Blockchain steeds meer terrein wint in een groot aantal sectoren, groeit ook de behoefte aan wetenschappelijk onderzoek naar deze technologie en haar toepassingen. Niet alleen om feiten, ontwikkelingen en prognoses in kaart te brengen, maar ook om het fenomeen op de juiste manier te blijven duiden en bediscussiëren. Jan Veuger (foto), lector Blockchain bij Saxion, schreef het boek ‘Blockchain Technology and Applications’: “De discussie over Blockchain wordt vertroebeld door angstretoriek.”

De Saxion-lector deed de afgelopen twee jaar met zijn lectoraat wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop Blockchain zich ontwikkelde. “Als lectoraat van een University of Applied Sciences zijn we natuurlijk vooral bezig met toegepast onderzoek. Daarnaast slaan we wel degelijk de brug naar wetenschappelijk onderzoek. Als lector wil ik de scharnierfunctie tussen beide domeinen te vervullen."

Libra

Zo is de huidige discussie over cryptomunt libra vrij politiek gestuurd, stelt Veuger. De digitale Facebook-munt roept maatschappelijk ongemak op, een gevoel dat uiteraard niet uit de lucht komt vallen, gezien de dataschandalen waarbij Facebook de afgelopen jaren betrokken was. “We zijn bang dat ons libra-betaalverkeer door Facebook, samen met onze data verhandeld wordt. We zijn bang dat inzichtelijk wordt waar we onze libra’s aan uitgeven. Die angst is misschien niet ongegrond, maar verschilt feitelijk niet van andere privacy-discussies rond betalingsverkeer", aldus Veuger.

“Het Internationaal Monetair Fonds bracht dit jaar een rapport uit waarin directeur Christine Lagarde verschillende scenario’s schetst. Daarbij is de meest conservatieve prognose dat de banken regulier blijven functioneren. Ook is denkbaar dat er een hybride situatie ontstaat. Of dat er, in het meest extreme geval, over een aantal jaren geen banken meer zullen bestaan”, aldus Veuger. Welk scenario ook bewaarheid wordt en in welk tempo die ontwikkelingen elkaar zullen opvolgen: de banken zullen een standpunt moeten innemen, beleid formuleren en anticiperen op wat komen gaat. Daarbij speelt niet zozeer de technologievraag maar meer de machtsvraag.

Machtsvraag

Die machtsvraag speelt uiteraard niet alleen over het monetaire stelsel. Wat te denken van instanties die hun unieke dienstverlening op het gebied van grondbezit ingehaald zien worden door Blockchain-technologie? “Wij hebben in Nederland een heel goed Kadaster, maar als jij in Afrika een stuk grond van je grootvader gekregen hebt, hoe bewijs je dan dat het van jou is? Je hebt geen ID-bewijs, geen bank, maar wel een mobiele telefoon. Dan is Blockchain een uitkomst om eigendommen ondubbelzinnig te regelen en registreren. Ik zie trouwens dat een instantie als Het Kadaster ook, low profile, bezig is met een Blockchain" zegt Veuger.

Veuger besluit: "Met ons boek willen we inzicht geven in wat er rond Blockchain gebeurt. Daarbij gaat het juist om het in kaart brengen van dit relatief jonge fenomeen. Deze wetenschappelijke blauwdruk blijft van waarde, ook al ontwikkelt de techniek zich razendsnel. Over de economische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw zijn bibliotheken volgeschreven. Blockchain gaat over een nieuwe economie. Dat vraagt om onderzoek, dat ons in staat stelt met beide benen op de grond te blijven en de juiste discussies te voeren.”

Het boek ‘Blockchain Technology and Applications’, onder redactie van Jan Veuger, verscheen bij Nova Science Publishers: https://novapublishers.com/shop/blockchain-technology-and-applications/

Blockchain_Technology and Applications.jpg

Tekst: Anne Hurenkamp

Terug naar nieuws overzicht