Vier projecten geselecteerd voor openbare AI-opdracht rond jubileum M&I/Partners

20-11-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Vier projecten geselecteerd voor openbare AI-opdracht rond jubileum M&I/Partners

M&I/Partners, adviesbureau op het snijvlak van management en ICT binnen de (semi)publieke sector, bestaat in 2020 35 jaar. In het kader van deze mijlpaal begeleidt M&I/Partners – net als bij eerdere jubilea – een openbare opdracht met maatschappelijke impact met kosteloze projectleiding en ondersteuning ter waarde van waarde van 100.000 euro, wat gelijk staat aan ongeveer 600 tot 700 uur. Projectvoorstellen van Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis St Jansdal strijden begin december voor het jubileumcadeau.

De afgelopen periode heeft de voorselectie van de ingediende projectvoorstellen voor de beste AI-toepassing in zorg en/of overheid plaatsgevonden. M&I/Partners wijst op de grote belangstelling en de hoge kwaliteit van de projectvoorstellen. Uit de inzendingen zijn vier projectvoorstellen geselecteerd die nog kans maken op projectleiding en ondersteuning ter waarde van 100.000 euro te winnen:

  • Erasmus MC - Clinical AI : ‘Through The valley of Death’
  • Isala – Alarmmoeheid NICU (Neonatale Intensive Care Unit)
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis – Blauwdruk voor AI-implementatie
  • Ziekenhuis St-Jansdal - Nederlands Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Onafhankelijke selectiecommissie

Op basis van de presentaties tijdens de selectiebijeenkomst en de vooraf geformuleerde selectiecriteria, selecteert de selectiecommissie begin december het winnende projectvoorstel. Tijdens de selectiebijeenkomst krijgen de indieners van de vier geselecteerde projectvoorstellen de mogelijkheid om hun projectvoorstel in tien minuten te presenteren. De onafhankelijke selectiecommissie bestaat uit:

  • Emile Aarts (hoogleraar computer science),
  • Hans Wanders (adviseur Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van BZK)
  • Sjaak Wijma (voorzitter raad van bestuur Zorginstituut Nederland).

Eerdere jubilea

Het is bij M&I/Partners traditie om jubilea te vieren met onder meer een kosteloze opdracht, waarbij projectleiding en ondersteuning wordt aangeboden aan een project met maatschappelijke impact. Zo begeleidde M&I/Partners in 2015 een opdracht op het gebied van Business Intelligence en Big Data op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht. M&I/Partners onderzocht in 2010 in opdracht van het Van Gogh Museum de mogelijkheden van innovatie en interactieve diensten rond de collectie van het museum. M&I/Partners ondersteunde in 2005 het ziekenhuis bij de voortgang op het gebied van samenwerking met andere zorgpartijen in de regio, in eerste instantie met name de huisartsen en apothekers.

Terug naar nieuws overzicht