Boncode verzorgt kwalitatieve softwaremetingen voor GVB

22-11-2019 | door: Redactie

Boncode verzorgt kwalitatieve softwaremetingen voor GVB

GVB is een Nederlands openbaarvervoerbedrijf. Het draagt bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en mobiliteit voor mensen in Amsterdam en omgeving. Denk aan het verzorgen van de reis, het beheer en onderhoud van de rails en voertuigen. Om dit goed en veilig te laten functioneren is gedegen software van essentieel belang. Boncode is gevraagd tijdens de ontwikkeling van nieuwe software voor het Exploitatie Beheer Systeem (EBS) met regelmaat onafhankelijke Code Reviews uit te voeren en de kwaliteit van de software objectief te meten en te beoordelen.?

Het EBS is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom is het programma EBS Vernieuwing gestart met als doel optimale ondersteuning van het CCV (Communicatie Centrum Vervoer) in het volgen en bijsturen van de dagelijkse exploitatie en het voorzien in actuele en betrouwbare (reis)informatie. Ook worden de bus- en trambestuurders beter ondersteund en geïnformeerd over de uitvoering van de operatie. Als onderdeel van het programma EBS Vernieuwing krijgen bestuurders een nieuw en uitgebreider bediensysteem in het voertuig. Dit systeem heeft functies als; inloggen persoon, rit aanmelden, kassa, rijtabel en mobilofoon. Via het bedienscherm is straks onder andere zichtbaar hoe laat het voertuig bij een bepaalde halte moet zijn, kan de bestuurder de punctualiteit beter volgen en kan hij ook de mobilofoon bedienen. Het EBS Systeem in de voertuigen draait op een generieke infrastructuur (hard- en software). De ontwikkeling van die generieke infrastructuur is ook onderdeel van het programma.

Samenwerking met Boncode

GVB: "Door de samenwerking met Boncode vul je intern een gat op met specifieke kennis en expertise. De validatiesessies leveren extra inzichten op. Vervolgens kijk je met elkaar naar de conclusie en verbeterpunten. Dit is vooraf besproken en heeft zich uitbetaald. Er is een rode draad te trekken tussen de verschillende metingen. Je ziet onderdelen die goed en minder goed scoren. Geeft dit voldoende comfort? We testen de software op allerlei manieren. Door de objectieve metingen weten we nu dat de kwaliteit van de code goed is. Het zorgt voor een stuk rust op dat domein."
 
"Een ander belangrijk punt is dat de complexiteit en verwevenheid van de services binnen de software minder is geworden. In de startfase was dit te complex opgezet. Nu is de architectuur sterk verbeterd en staan de componenten meer op zichzelf. Dit verhoogt de stabiliteit en de schaalbaarheid van het geheel aanzienlijk. Wij blijven de software continu door ontwikkelen. Periodieke Code Reviews blijven dus nodig en uiterst belangrijk. Nu en in de toekomst."

Lees hier de volledige case.

Terug naar nieuws overzicht
Software