Cloud storage is een techniek… geen plaats!

09-12-2019 | door: Blog

Cloud storage is een techniek… geen plaats!

Tot voor kort wees men om Cloudopslag te duiden met een priemende vinger richting hemel. Gelukkig zijn die tijden op een uitzondering na voorbij. Dat Cloud storage niet meer is dan een (compleet) platform wat gebruik maakt van een techniek die alle voorkomende data op verschillende locaties en in verschillende programmeertalen en operatiesystemen inzichtelijk maakt en via api`s koppelt is lastig te vatten, echter is dit platgeslagen wat het is. Een platform wat alles met elkaar verbindt, wie of wat je bent ongeacht wat je gebruikt en waar je het gebruikt.

Zonder hybride Cloud omgeving ben je voortdurend je data aan het migreren. Je vertaalt van de ene technologie naar de andere waarbij men kennismaakt met een opeenstapeling van onvolkomenheden. Een van de grootste voordelen van de hybride Cloud heeft vooral te maken met het gegeven dat IT-managers meer controle verkrijgen over hun data en applicaties. Het hybride Cloud model biedt organisaties verschillende mogelijkheden, zodat alle stakeholders een omgeving kunnen kiezen die past bij hun omgeving.

Data aanwas groeit: Vandaag ben je een startup morgen beschik je over Enterprise data. Je bent net zo sterk als je data groot is! Schaalbaarheid is gewenst.

Moderne organisaties zijn data driven met andere woorden gebruiken de verzamelde gemeenschappelijke data. Technologieën zoals Machine learning maken nu al het verschil. De storagefunctionaliteit en ‘deep learning’ mogelijkheden van verschillende Next Generation storage omgevingen worden al in meerdere research en analytische omgevingen gebruikt. Deze technologieën laat zien hoe deze nieuwe storage omgevingen bijdragen aan ingrijpende verbeteringen van de kostenefficiëntie van gegevens- intensieve toepassingen zoals machine-learning. Overal ter wereld is sprake van een explosieve gegevensgroei. Deze trend zal alleen maar in een stroomversnelling raken door de niet te stoppen opmars van het Internet of Things (IoT) en footage die voortkomt uit onze data producerende maatschappij.

Inzicht verkrijgen op alle in de organisatie voorkomende data en deze ten alle tijden beschikbaar houden, dat is kern voor een adequaat werkende storage omgeving. Een hybride platform maat het mogelijk dat alle resources in de public en private Cloud op een uniforme manier kunnen worden beheerd, iedereen begrijpt dat het apart moeten beheren van verschillende Cloud omgevingen kan lijden tot data verlies en een incompleet beeld op de beschikbare data genereert. Bij dit laatste is de kans namelijk groot dat sommige processen meerdere keren voorkomen. Bij apart beheerde omgevingen is ook de kans groter dat er gaps in de security voorkomen omdat de verschillende oplossingen niet goed op elkaar afgestemd zijn.

Next Generation Storage infrastructuren brengen organisaties een toekomstbestendig ‘veranderplatform’.  Wanneer men spreekt over data die verzameld wordt in verschillende systemen en programma talen spreekt men over data silo`s. Een data silo, of een groep van dergelijke silo's, is een beperkt beheersysteem waarin één informatiesysteem of subsysteem niet in staat is om wederzijds te werken met anderen die gerelateerd zijn of zouden moeten zijn. Dit terwijl organisaties erbij gebaad zijn dat data vrijelijk tussen systemen reist en gebruikt wordt om verbanden te duiden. Hiermee kunnen ondernemingen hun impact vergroten door snel in te spelen op veranderingen in de markt.

Deze platformen helpen strategische doelen te formuleren en deze vervolgens omzetten in concrete resultaten via programma’s en projecten, en daarna meten of de doelen behaald zijn en welke impact dit heeft, zodat de strategie weer bijgesteld kan worden. Een continue leer- en verandercyclus.

Data veiligheid

Dat Data verzamelende Organisaties horen ervoor horen te zorgen dat data veilig tussen de contouren van de organisatie blijven is duidelijk maar dat data binnen systemen tot onveiligheid kunnen leiden is vaak minder bekend. Data kan beschadigen, door minder adequaat werkende media, systeemfouten, menselijk falen en besmettingen van buiten de eigen omgeving.

 Moderne storage omgevingen werken op basis van een Self-healing Architecture, wat zoveel betekend als een zelf herstellend vermogen van de data omgeving.

Next Generation Storage, soft en hardware opslag op verschillende medialagen.

Dat ik persoonlijk een groot liefhebber ben van Next Generation Storage vormen moge duidelijk zijn. Met name de vorm die bestaat uit software defined managementlaag in combinatie met Hybride Cloud, en on-premises opslag spreekt tot de verbeelding. En voor de archief data gebruik ik graag Tape storage. In de wereld van gegevensverwerking en dataopslag is het Data Lake een nieuwe vorm van (Big) Dataopslag en juist tape storage is het meest voor de hand liggend medium voor het opbouwen van een data lake.

Data Lakes worden gebruikt om veel grotere hoeveelheden aan ruwe (ongestructureerde) data te verzamelen. Deze data wordt opgeslagen en kan daarna voor verschillende doeleinden worden geanalyseerd. De vraag naar ongestructureerde data stijgt. Omdat organisaties steeds vaker een grotere diversiteit en grotere hoeveelheden aan ongestructureerde data willen analyseren, gebruiken en managen, is het noodzakelijk dat ook de huidige datamagazijnen zich verder ontwikkelen.

De belangrijkste reden dat Data Lakes betaalbaar kunnen blijven groeien bestaat uit het feit dat tapestorage deze omgevingen efficiënt en uitermate schaalbaar ten uitvoer kan brengen. Alle publiek Cloud aanbieders zijn goede voorbeelden. Stuk voor stuk gebruiken ze Tape storage als opvang element voor omvatrijke data omgevingen. Airgap en data encryptie houden de data veilig, zeer veilig!

Big Data Powered By Tape

Fijne feestdagen! Harold Koenders, data storage expert en blogger

Terug naar nieuws overzicht
Cloud