Europese Centrale Bank wil eigen stable coin ontwikkelen
18-12-2019 | door: Redactie

Europese Centrale Bank wil eigen stable coin ontwikkelen

De Europese Centrale Bank (ECB) wil andere landen voor zijn als het gaat om de uitgifte van een stablecoin. Dit liet de nieuwe president van de ECB, Christine Lagarde, afgelopen donderdag volgens de ECB weten

Lagarde meldt: "Mijn persoonlijke overtuiging omtrent stable coins is dat we beter als eerste kunnen zijn. Er is overduidelijk sprake van vraag waar we gehoor aan moeten geven."

Vooroplopen

Tijdens haar eerste persconferentie, afgelopen donderdag, zei Lagarde dat de ECB onder haar bewindvoering ernaar zal streven om op de rest voor te lopen als het om de ontwikkeling van stablecoins gaat. Met 'de vraag' doelt Lagarde waarschijnlijk op de pogingen van bedrijven en landen om stablecoins te lanceren.

Of de ECB een stablecoin zou moeten uitgeven is al langer onderwerp van discussie, maar tot op heden is er sprake van weerstand van verschillende Europese overheden.

Speculatie

Opvallend is dat de vorige president van de ECB, Jean-Claude Trichet, recent nog aangaf te betwijfelen dat cryptocurrencies de rol van fiatgeld in de toekomst zullen overnemen. Trichet voegde daaraan toe dat het kopen van cryptocurrencies in veel opzichten louter speculatief is. Zo ziet hij ook bij een hoop cryptocurrencies die gedekt worden door een fysieke activa tekenen van speculatie.

Eind november, tijdens een conferentie van de ECB en de Nationale Bank van België, zei een bestuurslid van de ECB een toegenomen interesse van consumenten te zien in snelle en goedkope alternatieven zoals stablecoins. Echter gaf hij aan dat deze stablecoins op veel vlakken een risico vormen.

Auteur: Niels Poerwoatmodjo. Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Crypto-Insiders.nl.

Terug naar nieuws overzicht