ICT-kosten ziekenhuizen stijgen voor het vijfde jaar

08-01-2020 | door: Witold Kepinski

ICT-kosten ziekenhuizen stijgen voor het vijfde jaar

De ICT-kosten ziekenhuizen nemen voor het vijfde jaar toe. De ICT-kosten bij de deelnemende ziekenhuizen bedragen gemiddeld 5,7% van de omzet. De kosten stijgen vooral omdat ziekenhuizen in hoge mate afhankelijk zijn van de digitale informatievoorziening. De digitalisering in de zorg neemt steeds verder toe. De kosten hiervan ‘stapelen’ op de bestaande ICT-kostenDit blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

Stijgende ICT-kosten

In 2019 heeft M&I/Partners voor het 12e jaar de ICT Benchmark Ziekenhuizen uitgevoerd. Deze ICT Benchmark betreft het boekjaar 2018. Uit de ICT benchmark blijkt dat de ICT-kosten voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn toegenomen. In 2018 bedroegen de ICT-kosten bij de deelnemende ziekenhuizen gemiddeld 5,7% van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5%.

“De kosten stijgen vooral omdat ziekenhuizen in hoge mate afhankelijk zijn van de digitale informatievoorziening. Dit stelt hoge randvoorwaarden aan continuïteit, beveiliging en kwaliteit van informatie. En vraagt ook meer ICT-personeel, bijvoorbeeld op informatie- en datamanagement. De digitalisering in de zorg, zoals met ‘de juiste zorg op de juiste plek’, netwerkzorg en onderlinge doorverwijzing, neemt steeds verder toe. De kosten hiervan ‘stapelen’ op de bestaande ICT-kosten,” vertelt Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners.

EPD optimaal benutten

De kosten voor de aanschaf en implementatie van het EPD staan bij de deelnemende ziekenhuizen al enkele jaren bovenaan in de software top 10-lijst. De focus verschuift inmiddels naar het uitnutten en optimaal gebruik van het EPDDe deelnemende ziekenhuizen besteden meer aandacht aan het optimaal gebruik van het EPD. In deze benchmark zijn naast de kosten van het EPD ook het gebruik en de functionaliteiten van het EPD bepaald.

Het EPD wordt met name ingezet voor dossiervoering en multidisciplinaire procesondersteuning, zoals ordercommunicatie en geautomatiseerde doorverwijzing. De volgende stap in het optimaal gebruik van het EPD is bijvoorbeeld het toepassen van beslisondersteuning in het EPD en het koppelen apparatuur van patiënten thuis. Steeds meer ziekenhuizen investeren in het digitaal opleiden van personeel en meer aandacht voor de gebruikersvriendelijkheid van het EPD.

Digitaal patiëntcontact groeit

Deelnemende ziekenhuizen hebben de eerste stappen in digitale patiëntinteractie gerealiseerd. De kosten die ziekenhuizen voor deze functionaliteiten hebben komen voor het overgrote deel terecht bij de kosten voor software. Voor patiëntinteractie investeren ziekenhuizen met name in patiëntportalen. Deze investeringen verbeteren de informatiepositie van de patiënt en zorgen dat de gegevens eerder vanuit de patiënt bij het ziekenhuis beschikbaar zijn.

De focus ligt met name op online inzage van het dossier en op online ondersteuning in het zorgproces. Het uitbreiden naar online functionaliteiten op zelfregie van de patiënt door het koppelen van zelfmeetapparatuur en het koppelen van een Persoonlijk Gezondheids Dossier komt langzaam op gang.

ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners

De benchmark is ontwikkeld door M&I/Partners in samenwerking met ziekenhuizen. De benchmark brengt de kosten en prestaties van ICT binnen ziekenhuizen in kaart op basis van een specifiek voor de branche ontwikkeld Total Cost of Ownership model. Belangrijk onderdeel van de benchmark is het verhaal achter de cijfers. Voor de deelnemers organiseren we daarom inzichtbijeenkomsten om de resultaten van de benchmark te kunnen duiden. In maart 2020 start de dertiende ronde van de ICT Benchmark Ziekenhuizen. www.mxi.nl/ictbenchmarkziekenhuizen

Terug naar nieuws overzicht