Cruciaal bij digitale transformatie: de medewerkers

Peter van de Moosdijk

17-01-2020

Cruciaal bij digitale transformatie: de medewerkers

Bedrijven over de hele wereld geloven in de kracht van digitale transformatie. Volgens IDC zullen de wereldwijde uitgaven voor digitale transformatie in 2022 neerkomen op bijna $2 biljoen. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof de digitale transformatie afhankelijk is van betere algoritmen en meer geavanceerde hardware, komt het succes grotendeels door getalenteerde mensen die samenwerken en zo tot nieuwe innovaties komen. Traditionele manieren van werken, die geïsoleerd en hiërarchisch zijn, bieden niet de flexibiliteit die nodig is om te voldoen aan de toenemende verwachtingen van klanten. Dit suggereert dat digitale transformatie veel meer een revolutie van de manier van werken is, in plaats van een technologische upgrade.

Wat verstaan we onder digitale transformatie?

Steeds meer bedrijven richten zich daarom op nieuwe manieren van werken en proberen organisatorische silo's af te breken. 'Digitale transformatie' was ooit een buzzword met vele interpretaties, maar tegenwoordig wordt het gezien als de integratie van digitale technologieën en aanpassingen van werkmethoden binnen een organisatie. Hierdoor kan een bedrijf sneller reageren op veranderende behoeften van klanten. Ook kan het verwachtingen van klanten overtreffen door producten en diensten continu te verbeteren. Kortom; door de werkwijzen van een bedrijf fundamenteel te veranderen kan het meer waarde creëren voor klanten. 

Voor zakelijk succes wordt tegenwoordig meer gekeken naar de impact van klantervaringsapplicaties dan naar budgetten of mijlpalen. Een aantal van de meest succesvolle digitaal disruptieve organisaties zijn bedrijven zoals Airbnb, Uber, Netflix en Spotify. Hun concurrentievoordeel komt vooral door hun flexibiliteit; ze voelen de wensen van klanten goed aan en kunnen daar direct op inspelen. Bedrijven moeten dus zorgen voor constante innovatie voor hun klanten en nieuwe manieren van werken introduceren. Dit geldt niet alleen voor 'digital natives' zoals Amazon, Google of Spotify - bedrijven zoals Capital One, Walmart, Philips en Suncorp zijn er ook in geslaagd zichzelf te herpositioneren.

Stimuleer talent en integreer nieuwe manieren van werken

Als gevestigde bedrijven zichzelf opnieuw willen uitvinden en nieuwe manieren van werken willen integreren als onderdeel van de transformatie, betekent dit niet automatisch dat ze open kantoortuinen moeten creëren en medewerkers op zitzakken moeten hangen en brainstormen, terwijl ze een hip drankje drinken. Bij nieuwe manieren van werken gaat het om meer dan alleen veranderingen in infrastructuur. Er zijn vier belangrijke elementen:

  1. Het product- en service-ontwerp, om de behoeften van de klant opnieuw vorm te geven;
  2. Actieve samenwerking tussen experts van verschillende vakgebieden stimuleren, die van design bruikbare producten en diensten kunnen maken. Hiervoor moeten bedrijfssilo's worden afgebroken en structuren opnieuw worden gedefinieerd;
  3. Klantbehoeften, bedrijfswaarde en technologie combineren tot een 'Minimum Viable Product' (MVP). Dit is de eenvoudigste, meest nuttige versie van een product die dient als een startpunt voor verdere uitbreiding met nieuwe functies;
  4. Zorgen dat teams iteratief kunnen handelen, en producten en diensten voortdurend aan kunnen passen aan de nieuwe wensen van klanten.

Samenwerking herstructureren

Helaas bestaat er geen handleiding waar precies in staat hoe een bedrijf moet handelen bij het introduceren van nieuwe werkwijzen. Elk bedrijf moet zijn eigen strategieën ontwikkelen op basis van zijn missie. Het is ook belangrijk dat elke business unit bereid is om te veranderen ? van de engineers tot de senior manager. Om silo's af te breken, moeten bedrijven vooral de samenwerking in teams herstructureren. Voor Agile DevOps is het bijvoorbeeld noodzakelijk om productmanagers en IT nauw te laten samenwerken. 

Veel leidinggevenden herdefiniëren hun managementprocessen om een ??nieuwe manier van werken te implementeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe functies, nieuwe verantwoordelijkheden en performance management-programma's. Hierdoor begrijpen werknemers beter wat er van hen wordt verwacht, welke nieuwe rollen ze moeten vervullen en hoe ze hun carrière willen voortzetten. Door de toegenomen flexibiliteit, verbeterde werkomstandigheden en een cultuur van samenwerking is er in de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in het opnieuw inrichten van werkplekken. Open kantoren, vergaderzalen voor discussies, whiteboards, chill-out zones met tafelvoetbal en koffie- of leeshoeken zijn nu eerder regel dan uitzondering.

Nieuwe kansen

Maar ook bestaande structuren moeten worden veranderd. Teams moeten anders denken, werken en communiceren. Teambuilding-opdrachten kunnen hierbij helpen: teams krijgen namen, een 'teamcontract' met do's en dont's, meet-and-greets of teamfora. Een ander belangrijk onderdeel van een open bedrijf is de democratisering van informatie. Informatie die vrij beschikbaar is voor iedereen om de uitwisseling en verspreiding van kennis te bevorderen. Denk hierbij aan koffiesessies over agile onderwerpen, conferenties, DevOps-dagen of cloud roadshows, microsites, Yammer-groepen en nieuwsbrieven. Hier kunnen teamleden hun kennis, ervaringen, successen maar ook mislukkingen delen.

Nieuwe manieren van werken brengen grote uitdagingen met zich mee, dat is onvermijdelijk. Maar ze bieden ook veel nieuwe kansen. Om een effectieve en succesvolle transformatie te realiseren moeten leiders hetzelfde denken over het 'waarom' en 'hoe'. Ook moeten ze de implicaties van de transformatie voor de gehele organisatie begrijpen, zowel extern als intern. Succesvolle digitale transformatie heeft niet zozeer te maken met de grootte van het bedrijf of de gebruikte technologie. Het is veel belangrijker om een nieuwe cultuur te creëren en de medewerkers mee te nemen op die reis.

Door: Peter van de Moosdijk (foto), Country Manager Benelux van Wipro

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie