Consortium bekijkt hoe IoT voedselverspilling kan tegengaan
25-01-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Consortium bekijkt hoe IoT voedselverspilling kan tegengaan

Er treedt veel waardeverlies op als gevolg van slechte beheersing van de condities tijdens transport van verse producten. Alleen al in fruitvervoer gaat het om 5-8%. Onder leiding van TNO en Wageningen Food & Biobased Research gaat een consortium van partijen onderzoeken wat toepassing van Internet of Things (IoT) in vers-logistiek kan betekenen in de oplossing van deze verspilling.

Alleen al in fruitvervoer gaat 5-8% verloren. De samenwerkende bedrijven zijn actief in fruitimport (Van Oers United), groente & fruit emballage (Europool Systems), sensor oplossingen (EMS), Cloud en IoT dienstverlening (Sensortransport, Internethuis), koeltransport (Thermoking), en kennisvalorisatie (SmartPort).

Het consortium focust zich op verbetering van het gebruik van bestaande sensoriek, maar ook op de inzet van nieuwe typen betaalbare sensoren. Dit moet leiden tot beter inzicht in de rijpingsstatus van bederfelijke producten tijdens transport. Een andere verkenning richt zich op in hoeverre de logistieke besluitvorming aangepast kan worden op de status van de rijping van versproducten. Te denken valt aan prioriteitsbehandeling op terminals, het vermijden van afrijpen in rijpingsstations of het versnellen van het achterlandvervoer naar het retailkanaal.

Het project, mede gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma van Topsector Logistiek is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van 2 jaar.

Terug naar nieuws overzicht