Proact CEO meldt uitdagingen in België, Nederland en Duitsland

28-01-2020 | door: Witold Kepinski

Proact CEO meldt uitdagingen in België, Nederland en Duitsland

Proact heeft zijn voorlopige cijfers voor het vierde kwartaal van 2019 gepubliceerd die net als het voorgaande kwartaal, worden gekenmerkt door uitdagingen in Business Unit West, waaronder België, Nederland en Duitsland. Het verbeterplan dat in 2019 in Duitsland is geïmplementeerd en betrekking heeft op verkoopuitdagingen, verloopt zoals verwacht en de winst verbeterde in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Net als in het voorgaande kwartaal blijven de uitdagingen in Nederland waar lagere marges en hogere verkoopkosten een impact hadden op de winst. Bij de Business Unit UK waren de marges lager en in Business Units Nordics waren de winstresultaten goed in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

In vergelijking met het derde kwartaal stegen de opbrengsten van de groep tot 991 miljoen Zweedse Kronen en pasten de EBITA aan tot 49 miljoen Zweedse Kronen, waar seizoensgebonden variaties en bijdragen van de acquisitie van PeopleWare positieve effecten hadden.

De inkomsten van het kwartaal zijn gecorrigeerd voor acquisitiekosten van 6 miljoen Zweedse Kronen, grotendeels gerelateerd aan de acquisitie van PeopleWare, en voor eenmalige kosten van 5 miljoen Zweedse Kronen voor de structurele veranderingen in het bedrijf die eerder in het jaar werden geïnitieerd.

Om de ontwikkeling te tonen, worden de resultaten van het vierde kwartaal vergeleken met het voorgaande kwartaal en vervolgens met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

PeopleWare

“Tijdens het kwartaal zagen we een verbetering van de resultaten in Duitsland en een positieve ontwikkeling in PeopleWare, het onlangs overgenomen bedrijf in Nederland. De opbrengsten uit cloudservices stegen in het kwartaal met 16% in vergelijking met het voorgaande jaar en we hebben nieuwe contracten getekend met een contractwaarde van 97 miljoen Zweedse Kronen. We zijn niet tevreden met de resultaten van het kwartaal, maar onze algemene doelstellingen blijven, waar onze cloudservices en versnelde groei door acquisities centraal staan. Tegelijkertijd moeten we er ook in slagen de inkomsten en marges in de systeemactiviteiten te handhaven met bijbehorende ondersteunings- en adviesdiensten ”, zegt Jonas Hasselberg (foto), CEO en president bij Proact IT Group.

De cijfers zijn voorlopig. Verdere details zullen worden gepresenteerd in samenhang met het reguliere eindejaarsverslag van het bedrijf op 6 februari 2020.

Terug naar nieuws overzicht