Onderwijssector: Samenwerking is belangrijkste wapen in strijd tegen cybercrime

07-02-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Onderwijssector: Samenwerking is belangrijkste wapen in strijd tegen cybercrime

Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen zien samenwerking als het belangrijkste wapen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Identiteitsfraude en verstoring van ICT-voorzieningen vormen de grootste bedreiging. Specifiek voor onderzoek komt daar de verkrijging en openbaarmaking van data bij.

Dit blijkt uit het SURF Cyberdreigingsbeeld 2019/2020. De onderwijs- en onderzoeksinstellingen scoren hun eigen cyberweerbaarheid hoger dan het jaar ervoor. Het gemiddelde cijfer is een 6,3 waar dat in 2018 een 5,5 was. Uit het rapport blijkt verder dat beproefde cybercrime-methoden zoals gijzelingssoftware (ransomware), phishing en DDoS-aanvallen blijven toenemen. Ook zijn er nieuwe bedreigingen bijgekomen. Zo misbruiken cybercriminelen in 2019 leveranciersketens door hierin te infiltreren.

Samenwerken is belangrijkste wapen

Samenwerken wordt veel genoemd als manier om sterker te staan, efficie?nter te werken en de toenemende dreigingen het hoofd te bieden. In SURF-verband werkt de sector al veel samen en deelt kennis, bijvoorbeeld in community’s als SCIPR en SCIRT, via de dienst SURFcert en bij het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

“In Nederland wordt op een unieke wijze samengewerkt”, aldus Erwin Bleumink, lid bestuur SURF. “We delen zoveel mogelijk kennis en ervaring via onze beveiligingscommunity’s, niet alleen tijdens – en over – incidenten, maar juist ook over onderwerpen zoals preventie, mitigatie, bewustwording en evaluaties. Dit vrijwaart de sector niet van incidenten. We zijn er wel beter door voorbereid en kunnen samen sneller handelen. Om de huidige ontwikkeling van cybercriminaliteit bij te houden moeten we de samenwerking op een aantal punten verder versterken bijvoorbeeld in cybersecurityoefeningen, zoals OZON.”

Veel winst te behalen met bewustzijn

Het rapport concludeert dat vanwege toenemende dreigingen de inzet van instellingen nodig blijft om de weerbaarheid te verhogen. Vooral op het gebied van awareness is veel te winnen. Door toenemend gebruik van cloud- toepassingen, die door grote, niet-Europese spelers worden geleverd, ontstaan nieuwe dreigingen voor de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens. Tot slot concludeert het rapport dat samenwerken binnen de sector een belangrijke vereiste blijft voor de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit. Samenwerking helpt om efficie?nter te werken en de gesignaleerde tekorten aan capaciteit en expertise te overkomen.

Het Cyberdreigingsbeeld is gebaseerd op een (niet-representatief) onderzoek onder 178 aangeschreven instellingen, waarvan er 57 de hele vragenlijst hebben ingevuld. Het onderzoek geeft globaal inzicht in de grootste dreigingen voor de sector op het gebied van informatieveiligheid. De instellingen waaronder het onderzoek plaatsvond zijn universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en overige instellingen. Het rapport is aangevuld met informatie uit publieke nationale en internationale bronnen.

Terug naar nieuws overzicht