Nederland is een van de Europese koplopers met digitale vaardigheden

15-02-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederland is een van de Europese koplopers met digitale vaardigheden

Nederland bevindt zich in de Europese kopgroep wat betreft digitale vaardigheden. De helft van alle Nederlandse tussen de 16 en 75 jaar beschikte in 2019 over meer dan basis vaardigheden. Het gemiddelde ligt in de Europese Unie op 33%.

Dit blijkt uit onderzoek van CBS en andere EU-lidstaten. Aan het onderzoek namen 4.800 Nederlanders deel. Nederland behoort samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk tot de kopgroep. Dat Nederland één van de koplopers is met digitale vaardigheden is niet nieuw. In 2015 had 43 van de Nederlanders tussen 16 en 75 jaar meer dan basis digitale vaardigheden. Ook dit was bovengemiddeld. Roemenië en Bulgarije blijven het verst achter met respectievelijk 10 en 11%. Ook Italië, Griekenland en Polen scoren aanzienlijk lager dan het gemiddelde.

cbs-digitale-vaardigheden-eu-2019.png

Vier deelgebieden

Het CBS bepaalt de digitale vaardigheden aan de hand van resultaten op vier deelgebieden: informatie, communicatie, computers/online diensten en software. Wat betreft informatie was het aandeel Nederlanders in 2019 met 89% groter dan op andere deelgebieden. Denk hierbij aan het opzoeken van informatie via internet, het verplaatsen van bestanden of het opslaan van fotomateriaal in de cloud. Het Europese gemiddelde ligt op dit gebied op 71%.

Als we kijken naar communicatie en computers/online diensten beschikt respectievelijk 83% en 81% van de Nederlandse over meer dan het basisniveau aan kennis. Het EU-gemiddelde ligt op respectievelijk 67% en 59%. Communicatie gaat bijvoorbeeld over e-mailen, bellen via VoIP en het gebruik van social media. Computers/online diensten omvat onder meer online winkelen, het installeren van apps of het volgen van een online cursus.

Wat betreft software lopen Nederlanders eveneens voor, al noemt het CBS software een 'lastiger gebied' voor veel Nederlanders en Europeanen. Zo beschikt 55% van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden, ten opzichte van 41% van de Europeanen. Het deelgebied software omvat het gebruik van kantoorsoftware, maar ook het zelf ontwikkelen van software.

cbs-digitale-vaardigheden-eu-2019-2.png

Leeftijd en opleiding zijn van invloed

De digitale vaardigheden van Nederlanders zijn sterk afhankelijk van leeftijd en opleiding. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan basis digitale vaardigheden onder jongeren ruim vier keer zo groot als bij ouderen. Onder jongeren van 16 tot 25 jaar ligt het percentage op 78%. Onder ouderen tussen de 65 en 75 jaar is dat 18%.

Ook het verschil tussen hoog- en laagopgeleide Nederlanders is groot. Zo beschikt 68% van de hoogopgeleide Nederlanders over meer dan basis digitale vaardigheden. Dit is ruim twee keer zo veel als onder laagopgeleiden (30%). De verschillen tussenmannen en vrouwen zijn kleiner. Zo beschikt 54% van de mannen over meer dan basisvaardigheden, ten opzichte van 45% van de vrouwen.

Terug naar nieuws overzicht