Staatssecretaris: Ontwikkeling informatiesysteem Defensie op de schop

19-02-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Staatssecretaris: Ontwikkeling informatiesysteem Defensie op de schop

De ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem voor Defensie gaat op schop. Aanleiding hiervoor is kritiek van het Bureau ICT-Toetsing (ICT), adviseerde te stoppen met het project.

Het gaat om het programma Grensverleggende IT (GrIT), waarbinnen een nieuw informatiesysteem voor het ministerie van Defensie wordt ontwikkeld om het ministerie een informatiegestuurde organisatie te maken. Sinds medio 2018 onderhandelt het ministerie met een consortium onder leiding van IBM en Atos.

Stopgezet

Het BIT uitte in juni echter kritiek op het project. Zo noemt het bureau de risico’s verbonden aan een dergelijke omvangrijk project met slechts één leverancier te groot. Het BIT waarschuwt dat Defensie de regie op zowel de kosten als de inhoud van het project dreigt te verliezen. Het bureau adviseerde daarom te stoppen met het project. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie legde het project daarom tijdelijk stil.

De staatssecretaris meldt nu in een brief gericht aan de Eerste Kamer dat het project op de schop gaat. “Het programma Grensverleggende IT (GrIT) bevindt zich momenteel in een heroverwegingstraject”, aldus de staatssecretaris. Aanleiding voor dit besluit zijn de ‘stevige conclusies’ van het BIT, die eerder al aanleiding waren het project tijdelijk te staken.

Twee scenario's

Twee scenario’s zijn door Defensie uitgewerkt. “Ten eerste is het scenario uitgewerkt om de aanbevelingen van het BIT te accommoderen binnen de huidige aanpak van de aanbesteding. Dat betekent dat Defensie sterker stuurt op het creëren van waarde voor de organisatie, met een nieuwe, flexibele brokkenplanning, en de juiste stuurmiddelen om prestaties van de leverancier af te dwingen, waaronder mogelijkheden om nieuwe leveranciers toe te voegen en het contract met de leverancier op ieder moment te kunnen beëindigen”, schrijft staatssecretaris Visser.

“Ten tweede is een scenario Pagina 3 van 3 uitgewerkt op basis van een geheel andere aanpak van het programma en nieuwe aanbestedingen, waarbij Defensie samen met meerdere marktpartijen, langs de lijnen van lifecycle-management, en meer geleidelijk, de nieuwe IT-infrastructuur realiseert. Die scenario’s zijn verder uitgewerkt en door een externe partij gevalideerd de afgelopen tijd.”

Miljoenenclaim

Trouw, De Groene Amsterdammer, EenVandaag en Investico meldden eeder op basis van interne documenten dat het consortium onder leiding van IBM en Atos dreigt met een claim van honderden miljoenen euro’s. Het consortium stelt dat 100 tot 150 mensen meer dan twee jaar met 'bovenmatige inspanningen' voor de aanbesteding hebben gewerkt. De partijen nu alsnog uitsluiten voor het project zou ‘niet alleen onredelijk maar ook onrechtmatig zijn’, schreef het consortium eind oktober aan Defensie.

Terug naar nieuws overzicht