Blockchain convergentie met AI en IoT

Jan Veuger

24-02-2020

Blockchain convergentie met AI en IoT

De onvermijdelijke convergentie van de Blokchain, AI en IoT (Veuger 2019) gaat een impactvolle combinatie vormen van veiligheid, interconnectiviteit en autonomie om een revolutie teweeg te brengen op een wijze waarop processen gaan lopen. Een combinatie van Blockchain-, AI- en IoT-technologieën die invloed hebben op de potentie van hoe bedrijven, industrieën en zelfs economieën functioneren, zal deze die meer herdefiniëren dan ze nu doen.

Enkele toepassingen en concepten hebben al een overlapping tussen deze technologieën gezien met veelbelovende resultaten. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van AI en Blockchain om het Unmanned Aerial/Air/Airborne Vehicle-luchtverkeer te beheren waardoor massaal autonoom vliegen veiliger wordt. Deze toepassing alleen al zal de business van luchtvaart en logistiek herdefiniëren.

De convergentie van Blockchain, Ai en IoT kan organisaties in staat stellen om de voordelen van elk van deze technologieën te maximaliseren en tegelijkertijd de risico's en beperkingen die ermee gepaard gaan te minimaliseren. Aangezien IoT-netwerken een groot aantal aangesloten apparaten omvatten zijn er talrijke kwetsbaarheden in het netwerk waardoor het netwerk gevoelig is voor aanvallen van hackers, fraude en diefstal. Om beveiligingsproblemen te voorkomen, kan AI aangedreven door machine learning, zich proactief verdedigen tegen malware en aanvallen van hackers. De veiligheid van het netwerk en de gegevens kan verder worden verbetert door middel van een blokchain die illegale toegang tot en wijziging van de gegevens op het netwerk tot een minimum kan beperken. AI kan ook de functionele capaciteit van het IoT-netwerk verbeteren door het vooral autonoom en slimmer te maken.

Een aangetoonde convergentie van Blokchain, AI en IoT is bijvoorbeeld Fujitsu's algoritme om de warmtestressniveaus van werknemers te meten. Het algoritme controleert voortdurend de fysiologische gegevens van werknemers (temperatuur, vochtigheid, activiteitsniveaus, polsslag, et cetera) met behulp van draagbare In-vitro Diagnostische Apparaten (IDA) en sensoren om de correlatie tussen verschillende factoren met de gezondheid van werknemers te volgen. De analyse kan de organisatie helpen bij het verbeteren van de werkomstandigheden en voorkomen van gezondheidsproblemen van werknemers. Het toepassen van Blockchain aan dit systeem kan helpen om meer gepersonaliseerde gegevens bij te houden door de privacy te waarborgen of kan helpen bij het uitbetalen van ziektekostenverzekeringsbedragen met behulp van slimme contracten.

De te verwachten impact van de convergentie van Blockchain, AI en IoT is (nog) niet te overzien en zijn bestaande toepassingen niet (nog) perfect. Veel organisaties en het bijzonder de early adopters zijn hooggestemd over de waarde van cognitieve technologieën en daar dan ook investeren. Bevindingen van toepassingen zijn nu (nog) in een vroeg stadium en zijn ze nog niet zo geavanceerd als nodig is om echte transformatie te bereiken evenals dat business models ook hierin bepalend zijn. Hetzelfde kan worden gezegd van het IoT en Blockchain. Met de toegenomen belangstelling, investeringen en innovatie zal de convergentie van Blockchain, AI en IoT realiteit worden.

Door: Jan Veuger, Professor Blockchain | Leading professor Saxion Blockchain Institute

Het boek Blockchain Convergentie is verkrijgbaar op managementboek.nl

Terug naar nieuws overzicht