Rijkswaterstaat moet AIRBIM project op last van minister aanpassen
10-03-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Rijkswaterstaat moet AIRBIM project op last van minister aanpassen

Rijkswaterstaat gaat op verzoek van Minister Cora van Nieuwenhuizen het Bouwwerk Informatie Management (BIM) van Rijkswaterstaat traject beperken tot alleen die projecten die nu worden aangelegd, vervangen of gerenoveerd. Daarbij dient te worden geaccepteerd dat er aanvullende informatiebehoeften blijven. Minister van Nieuwenhuizen informeerde hierover onlangs in een brief de Tweede Kamer over het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Areaal Informatie Rijkswaterstaat / Bouwwerk Informatie Management (AIRBIM)

Het BIT stelt verder dat de Object Type Library (OTL) te complex is en adviseert het vereenvoudigen van de huidige OTL. De OTL is de centrale bibliotheek waarin standaarden, definities en decomposities van RWS-objecten, en relaties hiertussen, worden vastgelegd. Ook dit advies neemt Van Nieuwenhuizen over. "Ook Rijkswaterstaat vindt de OTL te complex geworden, waardoor de bruikbaarheid onder druk komt te staan. De OTL wordt nu vereenvoudigd. Voor dit moment wordt de huidige OTL nog wel met de minimaal noodzakelijke inspanning onderhouden omdat met de lopende projecten contractuele afspraken zijn gemaakt wat betreft een jaarlijkse update van de huidige OTL. Deze inspanningen worden beëindigd op het moment dat de vereenvoudigde OTL beschikbaar is."

BIT adviseert ook dat Rijkswaterstaat zich moet richten op consolidatie van bestaande beheersystemen en opschonen areaalgegevens. Daarbij dient de ontwikkeling van het AIR-systeem stil worden geklegd totdat de meerwaarde is aangetoond. Het BIT adviseert om de aanpak te richten op de consolidatie van bestaande beheersystemen en het opschonen van areaalgegevens in deze systemen. Ook adviseert het BIT Rijkswaterstaat de ontwikkeling van het AIR-systeem stil te leggen totdat de meerwaarde is aangetoond en te onderzoeken welke noodzakelijke functionaliteit nog ontbreekt na voornoemde consolidatie en opschoning, om grootschalige nieuwbouw zonder meerwaarde te vermijden.  Ook deze adviezen worden overgenomen. "De prioriteit komt te liggen bij het opschonen van het bestaande applicatielandschap, terwijl bezinning plaatsvindt op het ontwerp en beoogde meerwaarde van het AIR-systeem. Er bestaan reeds ontwikkelde functionaliteiten van het AIR-systeem die worden gebruikt bij pilotprojecten, ten behoeve van informatie-uitwisseling. Om bestaande contractafspraken na te kunnen komen, is het nodig om dit in stand te houden. Die inspanningen worden echter, gegeven de bezinning op het systeem, voorlopig beperkt tot wat minimaal noodzakelijk is."

Aanpak veel resultaatgerichter maken

Het BIT adviseert de complexiteit in de uitvoering te verminderen met een gedegen uitgewerkte aanpak en resultaatgerichte programmasturing. Dit advies neemt de minister ook over. "Nu en in de komende periode vindt verwerking plaats van de gewijzigde programma-aanpak in de (deel)programma- en projectplannen. Reeds ingezette veranderingen in de aanpak en programmasturing worden verder geoperationaliseerd."

Terug naar nieuws overzicht
Software