Is maatschappelijk ondernemen de volgende onderscheidende factor?

Lodewijk van Klaveren

16-03-2020 | door: Blogger

Is maatschappelijk ondernemen de volgende onderscheidende factor?

Ondernemen is vooral je core business zo optimaal mogelijk ontwikkelen, uitvoeren en managen. Voor de rest werken we samen met partijen die ontbrekende stukjes van de puzzel invullen. Klanten, werknemers en toekomstige werknemers maken een keuze om wel of niet te binden aan andere organisaties. Voor een groot deel wordt deze keuze bepaalt door de waarde die wordt toegekend aan de geboden oplossing, product of dienst. Maar geldt dit nog steeds?

Iets wat steeds belangrijker gaat worden is het maatschappelijk ondernemen. Dit kan ook weer op verschillende manieren worden uitgelegd. Voor een organisatie die een echt fysiek product op de markt brengt is het zeer verstandig om uit te zoeken en duidelijk op de website te verklaren dat alle producten tot stand zijn gekomen op een zo eerlijk mogelijk en verantwoorde manier. In andere woorden, geen uitbuiting in lage lonen landen waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met mens en milieu. Dit zouden de makkelijke trajecten moeten zijn, iedere producent kan immers zelf achterhalen hoe de producten en componenten tot stand komen.

Maar er is nog een ander aspect aan maatschappelijk ondernemen. En dat is de verbinding aangaan met een goed doel (of meerdere) en dit ook uitdragen. Welke goede doelen komen hier voor in aanmerking? Dat is heel divers en door hier een bewuste keuze in te maken geeft dit ook weer kleur en richting aan het beleid van de organisatie die bewust gaat sponsoren.

Een lokale vertegenwoordiging van een wereldwijde IT-vendor zal eerder geneigd zijn voor een meer bekend landelijk goed doel te kiezen. Hier kunnen persoonlijke ervaringen de keuze maken juist het KWF of bijvoorbeeld de KNGF geleidehonden te steunen. Terwijl meer lokaal georiënteerde organisaties wellicht eerde kiezen om lokale goede doelen te steunen zoals dierenasiels en voedselbanken.

Belangrijk hierin is dat er geen goed of fout is; het is allemaal goed! Toch gebeurd het nog niet in grote mate, hoe kan dit? Het belastingklimaat in Nederland is hierin zeker geen showstopper, op de site van de belastingdienst staat duidelijk omschreven hoe om te gaan met het steunen van goede doelen en wat er mag worden afgetrokken van het bedrijfsresultaat.

Ik denk dat het meer ligt aan een stuk bewustwording. Doordat een organisatie zich verbind aan een goed doel laat ze zien dat hun blik verder gaat dan alleen de primaire doelstellingen die toch vooral zijn bedoeld om winst te maximaliseren. Het laat zien dat een organisatie een open kijk heeft op onze maatschappij. Ik durf te stellen dat als organisaties voor dezelfde deal gaan waarbij de verschillen op prijs en prestatie minimaal is, een sterke boodschap over hoe een aanbieder maatschappelijk ondernemen uitdraagt, van doorslaggevend verschil kan zijn in een traject. Met andere woorden; door maatschappelijk ondernemen als item op te nemen in uw bedrijfsvoering kunt u uw organisatie positief onderscheiden van de rest!

Wat kunt u zelf doen? Ga na of uw organisatie een boodschap heeft ten aanzien van maatschappelijk ondernemen. Wordt dit standpunt ook vertaald naar concrete acties en staat dit ook duidelijk vermeld op uw website? Nee?
Dan wordt het hoog tijd dat uw organisatie hier een verschil gaat maken. Ik ben er van overtuigd dat dit een hele positieve bijdrage gaat leveren aan uw eigen organisatie en huidige medewerkers maar ook richting uw klanten en niet te vergeten toekomstige medewerkers!

Door: Lodewijk van Klaveren

Ik sta open sta voor een nieuwe Channel uitdaging! https://www.linkedin.com/in/lvanklaveren/

 

Terug naar nieuws overzicht