Gartner: Strategische aanpak is sleutel tot bedrijfscontinuïteit in coronacrisis

25-03-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner: Strategische aanpak is sleutel tot bedrijfscontinuïteit in coronacrisis

Een strategische en systematische aanpak om de veerkracht van het verdienmodel van organisaties te versterken is de sleutel voor bedrijfscontinuïteit in de huidige coronacrisis. Een dergelijke aanpak omvat vijf stappen.

Dit stelt Gartner. "Bedrijven beschikken over traditionele business continuity strategieën en plannen die zich richten om de continuïteit van middelen en processen, maar voorbij gaan aan het business model", legt Daniel Sun, research vice president bij Gartner, uit. "Het business model op zich kan echter een bedreiging vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering bij externe gebeurtenissen zoals de wereldwijde uitbraak van COVID-19."

Vijf fasen

Gartner adviseert bedrijven de volgende vijf fasen te doorlopen:

Fase 1 - definieer het business model: Bedrijven zouden de focus moeten leggen op kernklanten die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Vervolgens kunnen zij hun business modellen in kaart brengen door vragen te stellen over hun klanten, waardeproposities, mogelijkheden en financiële modellen.

Ondanks dat CIO's normaal gesproken geen leiding geven aan het definiëren van business modellen, zouden zij proactief moeten samenwerking met senior business leiders.

Fase 2 - identificeer onzekerheden: Deze stap is uit te voeren met behulp van een SWOT-analyse (strength, weakness, opportunity & threat) of een brainstormsessie. Door de brede reeks onzekerheden en dreigingen kan het helpen een heterogene groepen deelnemers met diverse achtergronden en interesses te betrekken. Bedrijven zouden de focus moeten leggen op risico's die onzekerheden opleveren voor onderdelen van het business model.

"CIOs zouden moeten deelnemen aan brainstormsessies of deze moeten coördineren om onzekerheden van de COVID-19 uitbraak te identificeren", aldus Sun. "CIO's kunnen potentiële onzekerheden en dreigingen van IT delen, zoals problemen met IT-infrastructuur, applicaties en softwaresystemen."

Fase 3 - beoordeel de impact: Een multidisciplinair projectteam kan de impact van geïdentificeerde onzekerheden in beeld brengen en kwantificeren. CIO's kunnen de potentiële impact vanuit een IT-perspectief inzichtelijk maken.

Fase 4 - ontwerpveranderingen: Op dit punt in het proces ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe strategieën in plaats van het inschatten van de haalbaarheid hiervan. Het selecteren en uitvoeren van wijzigingen volgt in de volgende fase. CIO's en IT zouden digitale technologieën en mogelijkheden inzetten om ontwerpveranderingen te faciliteren.

Fase 5 - voer veranderingen door: Het besluit bepaalde veranderingen uit te voeren is primair een beslissing voor senior managementteams. De strategieën voor wijzigingen die in fase 4 zijn gedefinieerd leveren essentiële input voor dit besluitvormingsproces. Gartner adviseert senior managers de meest aantrekkelijke strategieën te selecteren, wat vaak is gebaseerd op economische berekeningen en intuïtie.

"Zodra senior managementteams de business- en IT-initiatieven selecteren zouden CIO's een agile aanpak moeten omarmen voor het uitvoeren van initiatieven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een agile (product)team vormen van multidisciplinaire teamleden, wat het mogelijk maakt business en IT a te stemmen en snelheid en kwaliteit zeker te stellen", aldus Sun. "In crises zoals de COVID-19 uitbraak zijn flexibiliteit, snelheid en kwaliteit cruciaal voor de continuïteit van de bedrijfsvoering."

Terug naar nieuws overzicht