AI voor de hele organisatie

Willem van Asperen

07-04-2020

AI voor de hele organisatie

Artificial Intelligence is de sleutel tot exponentiële groei – maar alleen als het in de hele organisatie wordt toegepast.

Groei is niet eenvoudig. Tijdens het 50e World Economic Forum (WEF) eind januari in Davos, werd duidelijk dat economische groei in de afgelopen tien jaar vooral een kwestie is geweest van sappelen. We kregen een financiële crisis te verwerken, de groei viel tegen, er werd bezuinigd – als het al ging over innovatie, keken bedrijven vooral naar efficiency, optimalisatie, kostenreductie en klantenwerving.

Dat is heel begrijpelijk en belangrijk, maar als we alle grote uitdagingen van de komende tien jaar het hoofd willen bieden, zullen we echt met iets beters moeten komen. Gestage vooruitgang is niet voldoende – we moeten op zoek naar nieuwe businessmodellen en exponentiële groei!

Artificial Intelligence is een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van dit moment, met de potentie om uit te groeien van een tool voor optimalisatie tot een echte business changer. AI wordt vaak op een hoop gegooid met aanverwante digitaal gedreven ontwikkelingen als Machine Learning en data-analyse, dus enige oplettendheid is geboden - maar in het hanteerbaar en toepasbaar maken van grote hoeveelheden gegevens liggen schatten verborgen die we de komende jaren moeten opduiken en te gelde maken, ongeacht welke naam we daaraan willen hangen.

Zoals ook al in Davos werd geconstateerd, hebben we in het afgelopen decennium zeer succesvolle voorbeelden gezien van optimalisatie. Productieprocessen bijvoorbeeld lenen zich daar uitstekend voor. Farmaciegigant GlaxoSmithKline (GSK) is recent nog toegevoegd aan het Global Lighthouse Network van bedrijven die de technologieën van de vierde industriële revolutie met succes hebben toegepast. Dankzij een optimalisatieproject in de productieketen dat ze samen met PA Consulting hebben uitgevoerd, draait de supply chain bij GSK inmiddels 21% sneller en is de effectiviteit van de apparatuur over de hele breedte met 10% gestegen. Ook in de financiële wereld zijn al grote stappen gezet door data-analyse en al dan niet (zelf)lerende algoritmes toe te passen in zeer specifieke primaire processen.

Maar er is meer nodig. Een werkelijk datagedreven organisatie beperkt de toepassing van AI niet tot enkele projecten, maar zorgt dat de inzichten en intelligentie die voortkomen uit data-analyse overal in de organisatie worden toegepast. In de financiële wereld zijn bijvoorbeeld grote concurrentievoordelen te behalen door de toepassing van AI in non-core processen zoals audit control, HR en Legal. En in productieomgevingen is nog veel ruimte om verder te denken dan efficiency alléén door met behulp van AI echt nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

De potentie is groot, maar in de praktijk blijkt het operationaliseren van datagedreven processen een uitdaging. Na de eerste pilots en succesvolle Proof-of-Concepts stranden veel innovatieve projecten in moeizame adoptie en weerstand vanuit de organisatie om ingrijpende veranderingen door te voeren. Hoe worden AI en data-analyse een integraal onderdeel van de organisatie? Het ontwerpen van (zelf)lerende processen en algoritmes zal een vast onderdeel moeten worden van de bedrijfsvoering als geheel om de organisatie naar een succesvolle digitale toekomst te tillen.

Om de toepassing van AI met succes op te nemen in de organisatie, doen organisaties er goed aan verder te kijken dan techniek. Het is niet voldoende zich te concentreren op het technische aspect van data science. De integratie van AI en aanverwante innovaties vergt een verandering in denken en doen voor de hele organisatie. Pas als het hele business design van de organisatie zo verandert dat data-analyse voor iedere discipline toegankelijk en toepasbaar wordt, ontstaat echt ruimte voor de ongeremde en exponentiële groei die we zoeken.

Door: Willem van Asperen (foto), expert applied AI bij PA Consulting

Terug naar nieuws overzicht