BTG en DINL versterken samen digitale economie

Petra Claessen

24-04-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

BTG en DINL versterken samen digitale economie

De Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers (BTG) en stichting Digitale Infrastructuur Nederland gaan een partnership aan voor het gezamenlijk versterken van de digitale economie. BTG is in 1986 opgericht en telt anno 2020 circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. BTG biedt via de serviceorganisatie Telecomgrootgebruik (TGG) diensten aan leden, bijvoorbeeld bij de inkoop van telecom of de afhandeling van complexe facturering.

De samenwerking met stichting DINL is een logische keuze om de slagkracht van beide organisaties te vergroten, zegt BTG-directeur Petra Claessen. “DINL en BTG zijn belangrijke spelers in het landschap van vertegenwoordiging van de digitale economie. De stem van beide organisaties wordt gerespecteerd door beleidsmakers en politiek, en op meerdere dossiers lopen onze belangen gelijk. We zien daarom een duidelijk voordeel voor onze leden om de krachten te bundelen, en samen te werken om onze boodschappen over de Nederlandse digitale economie, digitale infrastructuur en digitale Mainport breed onder de aandacht te brengen", aldus Claessen.

Behoefte aan eenduidig beleid

Het partnership is daarnaast ingegeven door behoefte aan eenduidige beleid ten aanzien van kwesties die de markt niet alleen kan oplossen. Het wordt steeds belangrijker dat politici en beleidsmakers de werking en het belang van de digitale infrastructuur goed doorgronden en de juiste randvoorwaarden scheppen voor de digitale economie.

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL daarover: “BTG/TGG is met 180 leden de grootste vertegenwoordiger van gebruikers en aanbieders van telecom en digitale infrastructuur in Nederland. De deelnemers en achterban van beide organisaties hebben belang bij een gezonde digitale economie die steunt op een sterke en veilige digitale infrastructuur. Als organisaties zien we in toenemende mate dat thema’s als groei, de positie van Nederland als datahub en digitale mainport, digitale innovatie, internationale verbindingen, online veiligheid, digitale soevereiniteit, zaken zijn die niet altijd door de markt alleen kunnen worden opgelost. Een intensivering van de samenwerking met de overheid en ook binnen de sector is daarom essentieel. Door onze krachten te bundelen kunnen we elkaars boodschappen versterken. Een kunnen we publiek, overheid en politiek laten zien waar het om gaat, hoe het werkt, waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om die op te lossen.”

Terug naar nieuws overzicht
BTG