Tijdspad voor ontwikkeling corona-app bekend

08-05-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Tijdspad voor ontwikkeling corona-app bekend

De overheid maakt het tijdspad en proces voor de ontwikkeling en uitrol van een de coronavirus-apps bekend. Een proof-of-concept van de eerste app moet eind mei gereed zijn.

Het proces bestaat uit vier stappen:

  1. Het verduidelijken van de eisen van de GGD voor digitale ondersteuning
  2. Het samenbrengen van de juiste mensen om te komen tot goede, open source software
  3. Zorgdragen voor bescherming van informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid
  4. Het nader uitwerken van wat er gedragskundig nodig is

Proof-of-concept

De overheid meldt dat het werk van de GGD uit meerdere onderdelen bestaat. Het kan daarom nodig zijn om op meerder onderdelen een digitale oplossing te bedenken. Als eerste wordt gewerkt aan een traceer-app die het contactonderzoek van de GGD moet ondersteunen. Voor deze app wordt momenteel een proof-of-concept uitgewerkt, die eind mei naar verwachting gereed is.

"In de aanloop daar naartoe zullen tussenresultaten worden gepubliceerd die nog niet af zijn en ook nog niet aan alle eisen zullen voldoen. Dat doen we in alle openheid om niet alleen te laten zien wat we doen en waar we staan maar ook om de kennis en ervaring van iedereen die mee wil doen actief te benutten. In de week van 11 mei zal bekend worden waar de tussenresultaten worden gepubliceerd", schrijft de overheid.

Beschikbare broncodes onderzocht

De app wordt ontwikkeld door een aantal overheidsorganisaties in samenwerking met externe deskundigen. Momenteel onderzoeken de betrokkenen alle beschikbare broncodes, waaronder die van partijen die deelnamen aan de appathon. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een tussenresultaat, waarop verder wordt gewerkt om tot de uiteindelijke proof-of-concept te komen. Indien wordt besloten op een bepaalde broncode verder te werken, wordt het team uitgebreid met aanvullende experts op het gebied van deze broncode.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Software