Facebook kreeg meer dataverzoeken van Nederlandse overheid

14-05-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Facebook kreeg meer dataverzoeken van Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid vroeg in de tweede helft van 2019 aanzienlijk vaker gegevens op bij Facebook. Het ging om 793 dataverzoeken, ten opzichte van 513 in de tweede helft van 2018.

Dit blijkt uit het transparantierapport van Facebook. In 80% van de gevallen gaf Facebook gehoor aan de oproep en verstrekte de opgevraagde data. In de overige 20% van de gevallen is geen data overhandigd. Dit is iets minder vaak dan in de tweede helft van 2018, toen Facebook aan 81% van de verzoeken gehoor gaf. In 693 gevallen gingen het om juridische verzoeken data te verstrekken. In 100 gevallen ging het om noodverzoeken. Hierbij gaat het om gevallen waarbij geen ruimte is voor een juridische procedure om data op te vragen. Bijvoorbeeld indien direct gevaar dreigt voor betrokkenen.

Ook wereldwijd is het aantal dataverzoeken gedeeld. Wereldwijd kreeg Facebook in de tweede helft van 2019 140.875 dataverzoeken binnen, waar in 74,4% aan werd voloen. In de tweede helft van 2018 waren dit er 110.634 en werd aan 73,1% van de verzoeken voldaan.

Terug naar nieuws overzicht