Wegwijzer zet belangrijkste normen voor datacenters uiteen

17-05-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Wegwijzer zet belangrijkste normen voor datacenters uiteen

Bij elkaar zijn er tientallen normen die over datacenters gaan. Als er dieper wordt ingegaan op eisen voor beschikbaarheid, beveiliging, infrastructuur en bouwinstallatie, zijn dat er zelfs meer dan honderd. Voor een overzicht van de belangrijkste normen en best practices op het gebied van datacenters is door NEN samen met de normcommissie ‘datacenters’ en de Dutch Data Center Association (DDA), een wegwijzer voor normen voor datacenters ontwikkeld.

Internet, online werken of gaming: het kan niet zonder datacenters. Een datacenter is een ruimte waar informatie veilig wordt opgeslagen en deze informatie moet toegankelijk zijn én blijven. Daarom moet een datacenter aan veel eisen voldoen en deze eisen staan in normen. Door de verdergaande digitalisering helpen normen sneller, veiliger en duurzamer datacenters te bouwen en apparatuur te ontwikkelen. In een economie waar een groot gedeelte thuis werkt is juist nu een solide en efficiënte datacenterinfrastructuur van essentieel belang.

Eisen voor datacenters vastgelegd in normen

De wegwijzer helpt datacenters op weg met de juiste normen. De kern van de normen voor datacenters zijn afspraken over de robuustheid van datacenters. Er moet beschreven zijn welke beschikbaarheidsklassen er zijn, maar ook welke bouwkundige eisen er gelden en welke beveiligingsmaatregelen en systemen er zijn genomen. In de normen is er, behalve de technische aspecten, ook aandacht voor de processen om een datacenter te managen. Een datacenter bestaat uit verschillende onderdelen en ook daarom zijn er veel normen van toepassing.

De bekendste norm is de Europese 50600-normenserie en er zijn verschillende mondiale ISO/IEC-normen De EN 50600 gebruikt een klasse indeling voor de inrichting die overeenkomsten kent met veel gebruikte 'Tier' rangschikking.

Meer informatie

Meer informatie over de normenwegwijzer is hier te vinden. Ook is een whitepaper van DDA (pdf) beschikbaar met een volledig overzicht van de relevante normen en best practices.

Terug naar nieuws overzicht