Microsoft Azure laat kosten VM met lage prioriteit besparen met Batch

15-05-2020 | door: Witold Kepinski

Microsoft Azure laat kosten VM met lage prioriteit besparen met Batch

Microsoft Azure biedt met Batch nu virtuele machines (VM's) met lage prioriteit om de kosten van batch-workloads te verlagen. VM's met lage prioriteit maken nieuwe typen batchworkloads mogelijk door een grote hoeveelheid rekenkracht te kunnen gebruiken tegen zeer lage kosten aldus Microsoft.

VM's met lage prioriteit profiteren van overcapaciteit in Azure. Wanneer de IT-beheerder VM's met lage prioriteit opgeeft in zijn of haar pools, kan Azure Batch dit overschot gebruiken, indien beschikbaar zo meldt Microsoft.

"De wisselwerking voor het gebruik van VM's met lage prioriteit is dat die VM's mogelijk niet beschikbaar zijn om te worden toegewezen of dat ze op elk moment kunnen worden opgeheven, afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Om deze reden zijn VM's met lage prioriteit het meest geschikt voor bepaalde soorten workloads. Gebruik VM's met lage prioriteit voor batch- en asynchrone verwerkingsworkloads waarbij de tijd voor het voltooien van taken flexibel is en het werk wordt verdeeld over veel VM's", aldus Microsoft.

Voor prijzen en informatie zie Batch Pricing.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud