Belgische toezichthouder kritisch over centrale coronadatabank

28-05-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Belgische toezichthouder kritisch over centrale coronadatabank

Een Belgisch wetsvoorstel voor een centrale databank in de strijd tegen het coronavirus is afgewezen door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De databank van de onderzoeksinstelling Sciensano is bedoeld voor contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het wetsvoorstel is bedoeld om een wettelijk kader te creëren voor het gebruik van de databank. Dat is nu geregeld via een voorlopig Koninklijk Besluit. Voor eind juli moet dit echter in een definitieve wet zijn vastgelegd.

Noodzaak en proportionaliteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit wijst erop dat de centrale opslag van gevoelige medische data een aanzienlijk inbreuk maken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Belgen. Dat is alleen toegestaan indien de noodzakelijk is en proportioneel ten opzichte van het doel. Daarnaast moeten voorwaarden en regels duidelijk en begrijpelijk worden uitgelegd.

Deze duidelijkheid ontbreekt in het huidige wetsvoorstel, stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo is uit de tekst niet op te maken welke data worden verwerkt, wie dit precies doet en voor wie de gegevens toegankelijk zijn. De Gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt dat het wetsvoorstel hierdoor niet aan de Algemene verordening gegevensberscherming (AVG) voldoet.

Terug naar nieuws overzicht