SoftwareOne: Flexibiliteit is cruciaal voor onze klanten

27-06-2020 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

SoftwareOne: Flexibiliteit is cruciaal voor onze klanten

SoftwareONE heeft een nauwe band met IBM. Vooral naarmate cloudoplossingen steeds belangrijker worden neemt IBM een prominente positie in binnen het portfolio. Dutch IT-channel sprak met Bart Idenburg, Solution Consultant IBM bij SoftwareONE over de rol van het IBM portfolio in het totale aanbod. Met name de op het Red Hat gebaseerde oplossingen zijn essentieel voor de stap naar de cloud.

“Het unieke aan onze samenwerking met IBM is dat we dat doen op basis van twee pijlers; functioneel en licentie technisch”, zegt Bart Idenburg, Solution Consultant IBM bij SoftwareONE. “Over dat hele brede portfolio willen we over alle aspecten mee kunnen praten, maar daarbinnen brengen we natuurlijk wel een duidelijke focus aan.”

“Functioneel willen we met klanten kunnen meedenken over hun uitdagingen, ambities en de digitale transformatie. Wij willen daar meer oplossingen tegenover kunnen zetten, en ze van A tot Z kunnen helpen bij het design, de implementatie en de optimalisatie van een oplossing.”

“Tegelijk biedt IBM zijn oplossingen in allerlei vormen aan. Dat is een complexe wereld geworden waarin wij proberen klanten aan de hand te nemen en voor hen de meest ideale oplossing te kiezen. Want elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Dat is zeker belangrijk omdat IBM zijn klanten regelmatig controleert op compliance, en wij als partner van de klant moeten ervoor zorgen dat de klant dit goed op de rit heeft, hoe complex dit ook is.”

Adviseren

“We adviseren de klanten dus op een diepgaand niveau, maar benaderen het ook vanuit verschillende uitgangshoeken. Daar is SoftwareONE uniek in, omdat de meeste partijen in de markt slechts op één van de beide gebieden actief is, functioneel òf licentie technisch.”

De wereld verandert snel, en klanten hebben oplossingen draaien die snel met de veranderende wereld, en de snel veranderend behoeften van hun klanten of de burger, mee moet bewegen. “Dit betekent dat je bijna niet meer om de cloud heen kunt. Maar het transformeren van legacy oplossingen naar de cloud is niet eenvoudig. Een van de redenen dat we samenwerken met IBM als partner is omdat zij daar een goede oplossing voor bieden, vooral door de uitbreiding van het portfolio met de overname van Red Hat. Zo kunnen wij dus de uitdagingen van onze klanten adresseren.”

“Daarnaast is bij onze klanten altijd de vraag hoe zij die oplossing moeten afnemen, in welke vorm, met welke licenties, wat zijn daarbij de voor- en nadelen, wat zijn de risico’s? Die functionele uitdagingen kunnen wij dus ook goed combineren met het licentie technische aspect, waarmee je zowel op de korte als op de lange termijn mee kunt bewegen met een veranderende behoefte. Want als je eenmaal zo’n oplossing hebt moet je ook in blijven evalueren, zodat je een continue cirkel krijgt waarbij je een oplossing steeds verbeterd en laat mee bewegen in een snel veranderende wereld. SoftwareONE biedt je in alle facetten ondersteuning; van ontwerp naar optimalisatie.”

Overname

Sinds de overname van Red Hat ziet hij een duidelijke verschuiving naar de afname van Cloud gerelateerde oplossingen. “Bij zowel IBM als bij klanten staan Cloud Pak’s hoog op de agenda. Cloud Pak’s zijn bundels van verschillende oplossingen uit het software portfolio van IBM, gecombineerd met Red Hat Open Shift, het platform van Red Hat waarbij je legacy-oplossingen kunt containeriseren, managen, en vervolgens gemakkelijk van cloud naar cloud kunt verplaatsen.”

“De cloud pak’s worden door IBM zodanig gelicentieerd dat het functioneel, licentie technisch en vanuit een kosten aspect heel gunstig is voor klanten dit af te nemen. Omdat het een bundel is van verschillende IBM-producten hoef je niet alle oplossingen te gebruiken, maar je kunt ze ook tegen elkaar inwisselen. Dat is een nieuwe vorm van licenseren die heel veel flexibiliteit biedt, in een vorm die we niet eerder hebben gezien en perfect past bij de behoefte van onze klanten.”

Investeringen

Investeringen hoeven met dit model ook niet snel afgeschreven te worden. Indien je een van de producten niet meer gebruikt dan kan de licentie weer voor een andere product uit de bundel ingezet worden. “De cloud pak’s zijn productgroepen die veel focus hebben vanuit IBM, en waar wij als SoftwareONE ook de waarde goed van inzien. Ik denk dat dit ook aangeeft welke kant de markt opgaat.”

Als je daadwerkelijk aan de slag gaat met de funcionaliteit van Open Shift dan kan met name de eerste stap uitdagend zijn. “Daarin containeriseer je je legacy-oplossingen. Als die stap eenmaal is genomen kun je het eenvoudig oppakken en verhuizen. Met één druk op de knop kun je het bij wijze van spreken naar de cloud brengen. Dat is de kracht van containeriseren. Er is dan ook meer dan voldoende kennis in de markt om te helpen die eerste stap te zetten.”

Gunstig

De cloud pak oplossingen van IBM zijn een mooi startpunt bij het moderniseren van legacy applicaties om deze vervolgens naar de cloud te verplaatsen. “Je hebt daarbij niet de noodzaak direct naar de cloud te gaan omdat het licentiemodel ook voorziet in on-premise deployment. Niet iedere organisatie is in staat om heel snel naar de cloud te gaan, zeker sectoren als de overheid en Healthcare waar je vaak te maken hebt met gevoelige data. Maar ook in die gevallen kan het licentiemodel gunstig uitpakken omdat de eenvoud en flexibiliteit al direct beschikbaar zijn. Bovendien worden de tools mee geleverd om de eerste stappen voor een toekomstige migratie naar de cloud voor te bereiden zonder dat daar een extra licentie investering voor nodig is”

“Ik zou dus zeggen dat dit een oplossing is die al direct voor iedere sector geschikt is. Bovendien kun je steeds moeilijker om de cloud heen, omdat sommige aanbieders hun oplossing volledig om de cloud heen bouwen. De vraag is ook of in de toekomst investeringen in lifecycle management en security financieel nog houdbaar zijn. Gespecialiseerd personeel wordt schaarser en nu al zie je dat veel organisaties nog op verouderde versies zitten en gebruik moeten maken van kostbare extended support contracten. Zaken waar je je met een stap naar de cloud niet meer druk om hoeft te maken. Daar kunnen deze cloud pak’s als het gaat om legacy applicaties een mooie eerste stap in zijn.”

Meer weten over IBM Cloud Paks? Neem contact op met Bart Idenburg: https://www.softwareone.com/nl-nl/solutions/publisher-advisory-services/ibm/local/benelux-nordics/cloud-paks-van-ibm

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software, cloud
Software