Voormalig Proximus CEO Dominique Leroy schikt voorkennis zaak

Dominique Leroy

01-07-2020 | door: Witold Kepinski

Voormalig Proximus CEO Dominique Leroy schikt voorkennis zaak

Voormalig Proximus ceo Dominique Leroy, die ook kandidaat was als ceo voor KPN, schikt een voorkennis zaak. Dit meldt de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 107.841,01 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de verkoop door Dominique Leroy van haar 10.840 aandelen van Proximus NV op 25 juli 2019.

Volgens de FSMA beschikte Leroy, op het ogenblik van de verkoop van haar aandelen, over bevoorrechte informatie die voortvloeide uit het bestaan van gevorderde onderhandelingen met KPN over haar aanwerving als CEO, met als gevolg de niet-hernieuwing van haar mandaat als CEO van Proximus NV. De FSMA is van mening dat de verkoop bijgevolg handel met voorwetenschap was.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

Deze minnelijke schikking is onlosmakelijk verbonden met de minnelijke schikking in strafzaken die werd afgesloten over de onderzochte feiten en die nog goedgekeurd moet worden door de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Deze schikking is dus nog onder voorbehoud van deze goedkeuring.

Terug naar nieuws overzicht