02-07-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Minister Ollongren: Versleuteling staatsgeheimen niet in gevaar door managementwijzigingen Fox-IT

Veranderingen binnen het management van beveiligingsbedrijf Fox-IT vormen geen risico voor de versleuteling van staatsgeheimen. Dit antwoordt minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding op Kamervragen van Kees Verhoeven (D66) en Martin Bosma (PVV).

Aanleiding voor de Kamervragen is de schorsing en exit van een drietal directieleden van Fox-IT. Deze schorsing heeft geen impact op de samenwerking tussen de Nederlandse overheid en Fox-IT, meldt de minister. Zo is er nog steeds regulier en goed contact tussen Fox-IT, de divisie van het bedrijf die verantwoordelijk de versleuteling van staatsgeheimen (Fox Crypto) en relevante overheidsonderdelen. De minister meldt dat er toezicht is op de naleving van gemaakte afspraken. Zolang deze afspraken worden nagekomen, ziet Ollongren geen reden dat de versleuteling van staatsgeheimen met producten van Fox Crypto in gevaar komt.

MInister Ollongren gaat ook in op de Nationale Cryptostrategie, een nieuwe strategie die de afhankelijkheid van de Rijksoverheid van individuele IT-beveiligingsbedrijven moet afbouwen. Bij deze strategie zijn meerdere bedrijven en kennisinstellingen betrokken, die meewerken aan de ontwikkeling van producten om staatsgeheimen te beschermen.

Terug naar nieuws overzicht
Security