Rijksoverheid presenteert FinTech actieplan

Minister Wopke Hoekstra

03-07-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Rijksoverheid presenteert FinTech actieplan

Minister Wopke Hoekstra (foto) van Financiën biedt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK(, een onderzoek aan naar de Nederlandse FinTech-sector en de groeikansen van deze sector. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft hij een actieplan opgesteld om de FinTech-sector ook in de toekomst ruimte te bieden.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een sterke uitgangspositie heeft voor de ontwikkeling van FinTech. Dit wordt onder meer onderschreven door een gezonde groei in het aantal FinTech-ondernemingen in Nederland in de afgelopen jaren en het feit dat in Nederland (relatief) veel FinTech-ondernemingen zijn gevestigd (635 in 2019). Een groot deel van de ondernemingen heeft forse groeiverwachtingen, zowel qua omzet als personeel.

Nederland behoort verder tot de top als het gaat om adoptie door consumenten van innovatieve financiële producten en diensten. In algemene zin blijkt uit het onderzoek dat het Nederlandse vestigingsklimaat voor deze innovatieve partijen gunstig is, mede dankzij een aantal unieke kenmerken, zoals onze digitale infrastructuur, aantrekkelijke cultuur, goede beheersing van de Engelse taal, en centrale ligging. Hierbij wordt tenslotte ook de hoge kwaliteit van het (financieel) toezicht als positief ervaren. Een belangrijk punt uit het onderzoek is dat Nederland weliswaar een gunstig vestigingsklimaat heeft, maar dat de overheid dit beter kan uitdragen. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Litouwen hebben bijvoorbeeld een FinTech-strategie ontwikkeld. Verder blijkt uit het onderzoek dat de FinTech-sector met uitdagingen kampt als het gaat om het aantrekken van talent, waarbij aspecten zoals salariseisen en beloningsregels een rol spelen, en het opschalen naar het buitenland. Tenslotte wijst het rapport op uitdagingen ten aanzien van het interpreteren van regelgeving en het omgaan met verschillen in regelgeving en toezicht tussen EU-lidstaten.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een uitermate geschikt land is voor de ontwikkeling van FinTech-partijen, en dat het van belang is dit ook in de toekomst te blijven. Het onderzoek geeft een aantal richtingen voor initiatieven om de FinTech-sector waar nodig nog beter te ondersteunen. Om deze reden is eZK overgaan tot het opstellen van een FinTech-actieplan.

fintech-census-ey-2019.pdf

Terug naar nieuws overzicht