Onderzoek: IT professionals werken thuis productiever

08-07-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Onderzoek: IT professionals werken thuis productiever

45% van de IT-professionals is ervan overtuigd dat hun productiviteit in de afgelopen periode van thuiswerken is gestegen. Ook werkgevers zien een overwegend positief effect van thuiswerken op de productiviteit van hun medewerkers.

Dat blijkt uit recent onderzoek van uitzendorganisatie Walters People. In het onderzoek – gehouden onder 553 hoogopgeleide professionals in Nederland - geeft 4 op de 10 respondenten aan dat er thuis meer uit hun vingers komt. Onder IT'ers is het aantal professionals dat thuis productiever is nog iets groter, namelijk 45%. Thuiswerken doet niet voor iedereen wonderen. Voor 23% van de IT-professionals heeft de werkplek geen invloed op de productiviteit, en 32% zegt thuis minder werk te verzetten.

Werkgevers zien minder vaak verschil

Voor werkgevers is het effect op de productiviteit minder duidelijk zichtbaar. Een kleiner aantal van hen ziet een daling in de productiviteit (18%), maar het aantal werkgevers dat een stijging opmerkt is met 25% ook lager. 58% ziet geen verandering, wat betekent dat ook werkgevers concluderen dat thuiswerken over het algemeen niet nadelig is voor de productiviteit.

Ayhan Catak, IT recruitment specialist bij uitzendbureau Walters People: "IT is een vakgebied dat bij uitstek geschikt is voor thuiswerken. IT’ers zijn er al aan gewend om met mensen op afstand te werken en te communiceren via online tools. IT-professionals die met teams op afstand werken en daarbij te maken krijgen met tijdsverschillen tussen continenten, hadden ook al flexibelere werktijden. De overgang voor IT'ers naar het thuiswerken was dus minder groot, waardoor ze beter konden presteren dan iemand die het thuiswerken nog helemaal moest ontdekken."

Meer flexibiliteit, relaxte omgeving en autonomie

Vergeleken met werknemers in andere vakgebieden, gaven IT'ers vaker aan dat hun productiviteit was verbeterd door de grotere mate van flexibiliteit (86% tegenover 60%), de relaxtere omgeving (57% tegenover 27%) en meer autonomie (57% tegenover 26%).

Voor de IT'ers die vonden dat zij thuis minder productief waren, was afleiding de grote boosdoener. Volgens 80% van de IT’ers die de afgelopen periode minder werk verzetten, zijn er thuis meer factoren die de concentratie verstoren. Bij IT'ers had ook de werkplek vaker een negatieve invloed op de productiviteit dan binnen andere vakgebieden. Dit was voor 30% van de IT'ers het geval, terwijl dit bij de rest van de werknemers slechts 23% was.

Ontbreken van reistijd beïnvloedt productiviteit

Het wegvallen van de reistijd werd door alle IT'ers als positief ervaren. Hoe vullen werknemers deze tijd in? 42% kiest ervoor om langer door te werken, en 38% brengt meer (virtuele) tijd door met familie. De rest van de IT-professionals gebruikt de tijd om langer te slapen, het huishouden te doen of te sporten.

De meest voor de hand liggende manier om de productiviteit te verhogen is door de weggevallen reistijd te vervangen door extra werkuren. Mensen die daarvoor kozen gaven vaker aan productiever te zijn. Maar ook het invullen van de reistijd door meer slaap of beweging lijkt een positief effect te hebben op de productiviteit.

Thuiswerken na Corona

90% van de IT'ers wil ook in de toekomst regelmatig thuiswerken. De meeste werkgevers komen in deze wens tegemoet. 82% van de organisaties wil thuiswerken een blijvend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken.

Catak: “Nu werkgevers hebben ervaren dat de productiviteit over het algemeen niet te lijden heeft onder het thuiswerken, zien ze kansen. Als er meer thuis gewerkt wordt kan er bespaard worden op kantoorruimte, en zijn organisaties minder geografisch gebonden in hun zoektocht naar nieuw talent. Dit is vooral in de IT een heel groot voordeel want er is al jarenlang een tekort aan goede IT'ers. Er wordt nu al veel gekeken naar expats maar door de nieuwe ervaring met remote werken, durven bedrijven nu ook naar permanente remote oplossingen te kijken.”

Terug naar nieuws overzicht