CIBG kiest Rubix voor realisatie achterzijde nieuw Donorregister

14-07-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

CIBG kiest Rubix voor realisatie achterzijde nieuw Donorregister

De nieuwe donorwet die op 1 juli is ingegaan heeft ervoor gezorgd dat het donorregister stevig is herzien. Rubix, gespecialiseerd in het (her)-inrichten van toekomstbestendige IT-huishoudingen, werkte het afgelopen half jaar nauw samen met het CIBG om de achterkant van dit nieuwe register te realiseren door ervoor te zorgen dat het nieuwe Donorregister de juiste koppelingen met andere systemen maakt.

Personen van 18 jaar en ouder die staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente konden tot 1 juli aangeven wel, gedeeltelijk, of geen orgaandonor te willen zijn, of die keuze over te laten aan hun nabestaanden. Daar is nu de categorie ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie bijgekomen. Wie geen keuze invult, komt automatisch in die categorie terecht.

Technisch veel veranderd

Met het van kracht worden van de nieuwe wet werd ook het nieuwe Donorregister gelanceerd. Daarin is technisch gezien veel veranderd. Aan de voorkant komt de burger in een nieuwe omgeving terecht waar deze zijn donor-voorkeuren kan wijzigen. Maar ook aan de achterkant is technisch veel veranderd. Het CIBG, de uitvoeringsinstantie van het ministerie van VWS, heeft daarvoor de hulp van Rubix ingeschakeld. Zij hebben de afgelopen 6 maanden geholpen om alle koppelingen te orkestreren, zodat de wijzigingen die de burger invoert op een veilige manier worden door vertaald naar de juiste systemen.

Laurens Zijlstra , Productmanager Donorregister bij het CIBG licht toe: "Aan de voorkant hebben we een gebruiksvriendelijk en toegankelijk Donorregister gecreëerd voor alle mensen in Nederland. Vanaf september gaan we daarnaast iedereen, die nog geen keuze heeft ingevuld, informeren over de nieuwe donorwet. Deze groep mensen ontvangt twee brieven met daarin een oproep om alsnog een keuze te maken, maakt iemand geen actieve keuze , dan komt deze persoon met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' in het Donorregister te staan. Aan de achterkant zijn er bijzonder veel systemen gekoppeld met dit Donorregister om de identiteit van de gebruiker te valideren. Rubix heeft ons geholpen om het nieuwe register te integreren en te verbinden."

Fabian Jansen, commercieel directeur bij Rubix: “Het nieuwe Donorregister is in zeer korte tijd gerealiseerd, en als een nieuwe module teruggeplaatst. We zijn trots dat we hieraan hebben mogen bijdragen. Dit project, en de samenwerking met het CIBG, heeft opnieuw laten zien dat integratie de sleutel is tot innovatie”.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Deals, Zorg